Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : integraal vergelijken van melkveehouderijtypen op milieubelasting

De melkveehouderij is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van gassen die het milieu belasten, vooral ammoniak en de broeikasgassen methaan en lachgas. Daarnaast is ook sprake van milieubelasting via de uit- en afspoeling van nutriënten, zoals nitraat en fosfaat. Een objectieve manier om de milieubelasting van verschillende typen melkveehouderij op een integrale manier met elkaar te vergelijken ontbrak tot nu toe. Daarom heeft het Ministerie van LNV opdracht gegeven om een bestaande methode daarvoor toepasbaar te maken

Related Links

Meer over: Publicaties | Verwerken | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: