Rekenprogramma BEX

Melkveehouders mogen afwijken van de wettelijk vastgestelde excretieforfaits, mits ze dit op de door LNV voorgeschreven manier kunnen aantonen. Koeien & Kansen heeft de handreiking omgezet in een berekeningstool, genaamd excretiewijzer.

Met de excretiewijzer kan de mestproductie van een melkveestapel worden berekend volgens de rekenregels van de handreiking.
De nieuwste versie berekent niet alleen de excretie van stikstof en fosfaat (BEX), maar ook de emissie van ammoniak (BEA). De excretie kan worden vergeleken met de forfaitaire norm en de emissies kunnen worden vergeleken met een gemiddelde emissie van een bepaald bedrijfstype. Het programma is tevens te gebruiken als managementinstrument bij het verlagen van de mestproductie van de veestapel. Rantsoenkengetallen geven inzicht in de achtergronden van de berekeningen. Deze gedetailleerde informatie maakt het effectief sturen op het verhogen van de efficiëntie gemakkelijker.

Ga hier naar de website van Koeien en Kansen en download de Excretiewijzer.

Meer over: Melkveehouder | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: