Nieuwe emissienormen voor melkveestallen

Bij de beoordeling van emissiearme vloeren in melkveestallen zal de norm waarschijnlijk worden bijgesteld naar 13,5 kilogram ammoniak per dierplaats in plaats van de nu geldige norm van 11 kilogram ammoniak per dierplaats.

Uit onderzoek is gebleken dat de uitstoot van ammoniak in traditionele ligboxenstallen ook hoger is dan altijd werd aangenomen. Uit de metingen van de huidige nieuwe emissiearme vloeren blijkt dat de nieuwe norm van 11 kilogram ammoniakuitstoot niet wordt gehaald. Mede doordat koeien meer ruimte hebben en hierdoor het besmeurde oppervlak groter is, is de ammoniakuitstoot hoger.

Het is nog niet duidelijk wat de actualisatie voor gevolgen heeft voor de berekende uitstoot van ammoniak in Nederland. Daarvoor moet de maximale emissiewaarde voor melkveestallen ook in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij worden aangepast, aldus de staatssecretaris.

Lees meer >>

Meer over: Dier | Melkveehouder | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: