Fosfaatvoordeel KringloopWijzer kleiner in 2015

De drogestofopbrengst in 2015 van zowel gras als mais was in 2015 lager dan in 2014. Dat blijkt uit een eerste analyse van de KringloopWijzer van 230 melkveebedrijven door Dirksen Management Support en adviesbureau Boerenverstand. Het gevolg is een flink lager BEP-voordeel. Toch blijken de bedrijven gemiddeld nog 3,4 kilo fosfaat per hectare voordeel te halen met de BEP.

De bedrijven die werden geanalyseerd hadden gemiddeld 58,9 hectare grond in gebruik en leverden 1.043.146 kilo meetmelk. Dit is een groei van 68.260 kilo melk ten opzichte van 2014. De melkproductie per koe steeg van 8.887 naar 9.042 kilo meetmelk. De intensiteit per bedrijf lag in 2015 voor de bedrijven op 19.723 kilo meetmelk per hectare, een toename van 875 kilo. De gemiddelde gras- en maïsopbrengst over 2015 lag respectievelijk op 11.467 en 17.812 kilo droge stof per hectare. Daarmee werd er 680 kilo droge stof gras en 734 kilo drogestof minder maïs gewonnen van een hectare dan in 2014. Het krachtvoerverbruik steeg licht van 25,2 naar 25,5 kilo krachtvoer per 100 kilo melk.

Het stikstofvoordeel met de BEX lag in 2015 op 4,1% in vergelijking met de forfaitaire norm. Dit is een verschil van 1,6 procentpunt in vergelijking met 2014. Het BEX-voordeel voor fosfaat lag op 3,9%. In 2014 was dit 9,3 procent. Was het BEP-voordeel in 2014 nog 13 kilo fosfaat per hectare, in 2015 daalde dit naar 3,4 kilo. Wanneer de BEP landelijk wordt ingevoerd, zou dat voor een gemiddeld bedrijf extra ruimte voor ongeveer 10 melkkoeien betekenen. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: