Rapport over mestscheiding voorkomt problemen

Een mestscheidingrapportage voorkomt een hoop problemen. Dat meldt Houtsma Bedrijfsadvies. Met een dergelijk rapport weet een landbouwer waarmee hij qua scheidingsresultaat rekening moet houden.

Om het verhaal kracht bij te zetten noemt Houtsma Bedrijfsadvies een voorbeeld van een landbouwer waarvan de afvoer van gescheiden mest is afgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De reden voor de afkeuring was het feit dat de gehaltes in de afgevoerde mest door de RVO als onmogelijk werden geacht. ‘De landbouwer had zijn mestboekhouding keurig uitgewerkt op basis van de afvoer, zijn gronden bemest en de eindvoorraad op basis van deze gegevens opgegeven. Hiermee lukte het hem om in één keer van een flinke hoeveelheid mineralen af te komen tegen niet al te hoge kosten’, meldt Houtsma.

Doordat de gehaltes volgens de landbouwer meevielen was er ruim voldoende mest afgevoerd en kon hij, zo meldt Houtsma, zijn eigen grond met de resterende mest royaal bemesten. Echter verwierp de RVO de hoge gehaltes, waardoor er opeens sprake zou van een overschrijding van de gebruiksnormen met een torenhoge boete als gevolg. De les die volgens Houtsma uit dit verhaal geleerd kan worden, is de bewustwording van het belang van een rapportage van de mestscheiding. Dat had volgens het bedrijf de landbouwer veel problemen bespaart. (Houtsma Bedrijfsadvies)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: