Eurofins Agro en Certicon verzorgen samen AP06-bemonstering

Vast mest (code 13 en 43, en mengsels daarvan)  mag vanaf 1 oktober 2017 alleen nog door een erkende onafhankelijke monsternemer worden bemonsterd. Eurofins Agro werkt hiervoor samen met Certicon Agro.

Leveranciers en vervoerders van vaste mest moeten vanaf 1 oktober 2017 een onafhankelijke monsternemer inschakelen voor de bemonstering van vaste mest met code 13 of 43. Om AP06 te realiseren is Eurofins Agro een samenwerking aangegaan met Certicon Agro. Dit bureau is geaccrediteerd voor onafhankelijke monstername van vaste mest en levert onafhankelijke monsternemers door het hele land.

De Certicon Agro-monsternemer verzorgt de verplichte melding van de geplande monstername bij de NVWA. De monsternemers dragen vervolgens het monster over aan Eurofins Agro voor analyse. De opdrachtgever ontvangt het analyserapport via Eurofins Agro.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: