Vlaanderen verwerkt meer mest

In Vlaanderen is in 2016 bijna 41,5 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt. Dat is 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit analyses van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, zo meldt Veeteelt.nl.

Het grootste gedeelte van de verwerkte mest komt op rekening van de varkens- en pluimveesector, met respectievelijk 42,8 procent en 42,7 procent. De behandeling van rundveemest en kalvergier bedroeg in 2016 5,4 procent. Dat is 2,6 procent meer dan het jaar 2015.

Vaker gescheiden

Van de toegepaste technieken is met name de stikstofbehandeling via biothermische droging sterk gestegen. Met name op melkveebedrijven in Vlaanderen wordt de mest vaker gescheiden. De behandeling van de dikke fractie rundermest steeg met factor 7 in 2016.

De vrije capaciteit in de mestverwerking ligt in 2016 nog op 23,5 procent. De vrije capaciteit is tegenover 2015 gedaald, ondanks een stijging van 6 procent in gebouwde capaciteit. De vrije capaciteit bevindt zich vooral in de provincie West-Vlaanderen. Daar is meer dan 50 procent van de mestverwerkingsinstallaties gesitueerd. (Veeteelt.nl)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: