Bijhouden PAS functioneert goed

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is dat het bijhouden en de uitgifte van ontwikkelingsruimte goed functioneert. Dat meldt AgriHolland.

De evaluatie is opgesteld door adviesbureau Tauw. De input werd geleverd door BIJ12, Interprovinciaal Overleg, meerdere ministeries en Rijkswaterstaat.

Inmiddels zijn er ongeveer 8.000 toestemmingsbesluiten genomen en meldingen ingediend onder het PAS. Ten opzichte van de situatie zonder PAS zijn de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verlaagd. Op 31 maart van dit jaar was 28 procent van de herstelmaatregelen van het PAS inmiddels uitgevoerd en de overige zijn in voorbereiding of in uitvoering.

De voorgenomen netto-reductie van de ammoniakemissies uit de landbouw is nog niet bereikt. Er is sprake van een toename. Deze is hoofdzakelijk te wijten aan de groei van de melkveestapel in 2016 en de stijging van de emissies uit het gebruik van kunstmest. Op langere termijn wordt nog steeds een afname van de emissies voor stikstofoxide en ammoniak verwacht. Deze ligt in lijn met de verwachtingen die zijn uitgesproken bij de vaststelling van het PAS. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: