Demonstratieproject Precisiebemesting Zuid-Holland

Het gebruik van precisiebemesting in Zuid-Holland wordt op dit moment geschat op 20 procent. Het Demonstratieproject Precisiebemesting wil dat percentage verhogen door het verzorgen van trainingen, workshops en coaching in 90 bijeenkomsten.

Het streven is dat in het tweejarige project ongeveer 1.200 boeren en tuinders in Zuid-Holland overgaan op precisiebemesting. Het project richt zich op de teelt van gras, vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen.

Het project Precisiebemesting heeft tot doel om de toepassing van precisiebemesting in de open teelten in de provincie Zuid-Holland te versnellen. De emissiearme toediening in de wortelzone levert milieuwinst en hogere gewasopbrengsten op. Ook de opbouw van organische stof in de bodem wordt hiermee versterkt. Met het project wordt kennis over de beschikbare apparatuur en de moderne meststoffen breed aan boeren en tuinders verspreid. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: