‘Geen ruimte voor extra knelgevallen fosfaatrechten’

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  ziet geen ruimte om meer melkveehouders als knelgeval aan te duiden en uitzonderingen te bieden aan afzonderlijke groepen ondernemers.

Ook wil Schouten niet ontschotten omdat zij andere sectoren niet met onzekerheid wil opzadelen. Dat maakt Schouten woensdagavond 27 juni duidelijk in het debat met de Tweede Kamer over het fosfaatrechtenstelsel.

Schouten hield het hele debat sterk vast aan het nationale sectorplafond. Volgens de minister wijst de prognose van het CBS erop dat er in 2018 83,3 miljoen kilo fosfaat wordt geproduceerd (melkveesector). Het vastgestelde plafond ligt op 84,9 miljoen kilo. Die marge acht Schouten te klein om meer ruimte te creëren door aanwijzing van extra knelgevallen.

Schouten voelt er helemaal niets voor om naar andere sectoren te kijken om zodoende het plafond voor melkvee te verhogen. Naast de gemaakte afspraken met Brussel vreest zij meer problemen met ammoniak en methaan voor de melkveehouderij en wil zij andere sectoren niet met meer onzekerheid opzadelen.

Extra ruimte voor de biologische boeren en melkveehouders met zeldzame rassen ziet de minister ook niet. De enige toezegging die ze deed (na herhaaldelijke oproepen) was om opnieuw naar Brussel te gaan om te kijken waar nog ruimte zit. Dat betreft dan het punt van het nationale sectorale fosfaatplafond. Daarbij stelt zij absoluut geen valse hoop te willen wekken. Schouten gelooft er zelf overduidelijk niet in dat er nog ergens wat te winnen valt. (BoerenBusiness / AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: