Meer duidelijkheid over uitvoering van het stelsel van fosfaatrechten

LTO Nederland heeft op 23 januari samen met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de netwerken GRONDig en Innovatief uit de Knel overleg gevoerd met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over de uitvoering van het stelsel van fosfaatrechten. In het overleg werden een aantal zaken verduidelijkt, dat meldt AgriHolland.

De vrijstelling voor fosfaatrechten voor hobbyhouders met een productie lager dan 100 kilo fosfaat geldt alleen voor veehouders die niet bedrijfsmatig vee houden. Bij vleesveehouders die niet op de servicemelding hebben gereageerd in 2016, of deze niet hebben gekregen, kan het voorkomen dat zij ook geen beschikking krijgen. Ondernemers die wel hebben gereageerd maar nog steeds niets hebben ontvangen, moeten bij RVO.nl een verzoek indienen. Dit kan op de website van RVO.nl via een bezwaarprocedure.

Wanneer blijkt dat ondernemers bewust dieren op een ‘verkeerde’ diercategorie hebben gezet, dan zal dat bij controle door RVO.nl of de NVWA worden vastgesteld en zal er met terugwerkende kracht alsnog fosfaatproductie worden berekend. LTO heeft aangegeven dat het plaatsen in de juiste categorie vanuit managementprogramma’s niet altijd goed gaat. Er wordt nog gewerkt aan een betere duiding van de diercategorieën, zodat een vleesveehouder zijn dieren op een juiste manier gecategoriseerd krijgt en conform de wet handelt. Wat bijvoorbeeld duidelijk werd gemaakt is dat diercategorie 101 en 102 inhoudt: ‘ter vervanging van’ (zoogkoeien). De koppeling tussen de mestwetgeving, de I&R registratie en de diercategorieën (bv. 100, 101, 102, 115, 120, 122) is niet goed geregeld, dat hebben de veehouderijorganisaties nogmaals aangegeven. Het ministerie van LNV werkt aan een oplossing en verduidelijking. Voor de langere termijn zullen de systemen zo gekoppeld moeten worden dat bewuste en onbewuste fouten zoveel mogelijk worden voorkomen.

De invulling van de knelgevallenregeling en de inrichting en uitgifte via de ‘fosfaatbank’ zal plaatsvinden volgens de kaders die in de wet staan. Dit moet nog nader in aanvullende regelgeving worden vastgelegd, dat gebeurt de komende maanden en zal dan gepubliceerd worden.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: