Mestoverschot niet meer naar Duitsland

Het nationale fosfaatoverschot  lag in 2017 op 47,7 mln kg De prognoses voor 2018 en 2019 zijn respectievelijk 45,8 en 46,0 miljoen kg. De verlaging van het overschot is lastig omdat de verwerkingscapaciteit en de export nauwelijks toenemen.

Met name export naar het belangrijkste exportland Duitsland daalt dramatisch. Dat staat in de landelijke Inventarisatie Mestverwerking 2018 die werd gepresenteerd op een bijeenkomst van de Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding NCM dinsdag 4 december in Nijkerk.

Mestafzet blijft een hoge kostenpost voor de Nederlandse varkenshouderij. Directeur Jan Roefs becijferde dat de extra kosten in vergelijking met andere varkensgebieden al gauw 25 euro per varkensplaats per jaar bedragen.  Dat is de reden dat de NCM zich wil inzetten voor een betere vermarkting en afzet van mest.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: