Mestsector lanceert gedragscode KeurMest

De gezamenlijke mestsector heeft vrijdag de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met ondertekening geven veehouders, eindgebruikers (bijv. akkerbouwers, mestverwerkers), transporteurs en de loonwerkers aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden en/of verwerken.

De ondertekening van KeurMest is vrijwillig, maar richting de toekomst toe niet vrijblijvend. Het is de eerste stap richting een gecertificeerde keten, onderdeel van het actieplan ‘Samen werken in een eerlijke keten’, waarin LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), CUMELA Nederland , Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank participeren. De varkenshouderij volgt een parallel en equivalent spoor, en heeft gedragscode van KeurMest ingebed in KKS Holland Varken.

Met de gedragscode verklaren ondernemers dat zij verantwoordelijkheid nemen voor acties die binnen hun directe invloedssfeer liggen, en de mogelijkheid bieden om andere partijen aan te spreken die buiten hun directe invloedssfeer liggen. Ondertekenaars van de gedragscode worden opgenomen in een register, dat voor alle schakels in de mestketen open staat en inzichtelijk is. Bedrijven hebben daarmee meer zekerheid en bouwen vertrouwen op met die bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: