Toename kunstmestgebruik in Vlaanderen

In Vlaanderen is het kunstmestgebruik in 2016 gestegen naar 68 kilo per hectare. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Mestbank. In 2006 werd er per hectare 54 kilo kunstmest aangewend.

Volgens de Mestbank is fosfaat het beperkende element in plaats van stikstof, waardoor er minder stikstof uit dierlijke mest aangeleverd kan worden en daardoor is meer stikstof uit kunstmest nodig om de gewasbehoeften in te vullen. Het werkelijke kunstmestgebruik is waarschijnlijk nog groter dan dat wat er jaarlijks door boeren en tuinders wordt gemeld via de Mestbankaangifte. Waar het gebruik van stikstof uit kunstmest gestegen is, daalde het gebruik van fosfaat uit kunstmest verder tot 1 miljoen kilo in 2016.

Het gebruik van dierlijke mest op Vlaamse landbouwgrond in 2016 bedroeg 92,1 miljoen kilo stikstof en 40,6 miljoen kilo. In vergelijking met 2007 betekent dat een afname van 8,5% voor stikstof en 16% voor fosfaat. Twee derde van de gewasbehoefte voor stikstof kan nog worden ingevuld met dierlijke mest. De rest wordt aangevuld met kunstmest, en in mindere mate met andere meststoffen zoals compost en digestaat afkomstig van vergisting. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: