Uitrijperiode mest op bouw- én grasland verlengd

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op basis van adviezen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de Technische Commissie Bodem (TCB) definitief besloten tot het verlengen van de periode waarin boeren mest kunnen uitrijden. Ook heeft minister Schouten met Eurocommissaris Hogan afgesproken dat boeren die als gevolg van de droogte niet kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor vergroening niet worden gekort op hun subsidie.

Normaal eindigt die periode eind augustus, maar vanwege de droogte kan er nu tot half en in een aantal gevallen tot eind september mest worden uitgereden. De exacte periode is afhankelijk van de vraag of er sprake is van grasland of akkerland (bouwland) en het type ondergrond (zand, löss, klei of veengrond). Concreet heeft minister Schouten besloten de periode op te rekken tot:

  • voor akkerland (alle type gronden): tot en met 15 september
  • voor grasland (zand- en lössgrond): tot en met 15 september
  • voor grasland (klei- en veengrond) tot en met 30 september

Geen korting op premies vergroening
Door de droogte dreigt er een tekort aan veevoer. Boeren die de komende weken gebruiken om alsnog veevoer te verbouwen zouden daarmee in de knel kunnen komen met Europese vergroeningsregels. Daardoor stonden ook subsidies op de tocht. Minister Schouten heeft de afgelopen weken bij de Europese Commissie aangedrongen op een passende oplossing. Een formeel besluit vanuit Brussel volgt waarschijnlijk pas half september.

Boeren kunnen zo lang niet wachten; het opnieuw inzaaien moet zo snel mogelijk. Minister Schouten heeft daarom met eurocommissaris Hogan besproken dat boeren in de tussenliggende periode een beroep kunnen doen op overmacht, gegeven de uitzonderlijke klimatologische situatie. De subsidies komen daarmee niet in gevaar. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: