Voorlopig geen maatregelen tegen Eurofins

Minster Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet geen directe aanleiding maatregelen te nemen tegen het bedrijf Eurofins Agro. Dat meldt AgriHolland.

Schouten schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van een bericht dat de afzet van 1 miljoen kuub mest op het spel staat doordat Eurofins een niet-geaccrediteerde analysemethode, de (NIRS-methode) voor bodemmonsters zou toepassen.

Schouten stelt dat Eurofins gebruikt maakt van een alternatieve analysemethode zoals bedoeld in de toelichting bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet, waarin staat dat het is toegestaan een afwijkende methode voor de bepaling van het PAL-getal en voor de bepaling van het Pw-getal te hanteren, mits sprake is van een methode van minimaal gelijkwaardige betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.

Schouten heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om te beoordelen of de gelijkwaardigheid van de door Eurofins gebruikte methode voldoende door Eurofins is aangetoond. De minister verwacht in september een reactie te ontvangen van de CDM te ontvangen. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: