Alsnog vergunning aanvragen voor bemesten

26 veehouders in Overijssel moeten alsnog een vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming aanvragen voor het bemesten en beweiden van hun land. Dat meldt AgriHolland.

Dat de veehouders opnieuw hun vergunning moeten aanvragen is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De verplichting treedt pas in werking als er een nieuw vergunningstelsel is. Tot die tijd is er geen actieve handhaving van beweiding en bemesting.

Eerder vrijstelling

De veehouders waar het om gaat hebben van de provincie eerder een vrijstelling van vergunningplicht op grond van het PAS, of konden volstaan met een melding. Tegen deze besluiten zijn handhavingsverzoeken ingediend. De provincie heeft deze verzoeken destijds afgewezen, omdat het PAS op dat moment de geldende regelgeving was. Doordat de Raad van State het PAS onverbindend heeft verklaard, valt deze grondslag weg, en moet alsnog een vergunning worden aangevraagd.

Op dit moment hoeven de veehouders nog niets te doen, en kunnen ze beweiden en bemesten. De provincie zal hier niet op handhaven, zolang er geen nieuwe regelgeving is. De brief die deze week is verstuurd is vooral een formele stap. Pas als er een nieuw vergunningstelsel is, kunnen vergunningen worden aangevraagd. Zodra het nieuwe stelsel er is, hebben de veehouders drie maanden de tijd om een vergunningaanvraag in te dienen. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: