Schouten: Tijdige behandeling wetsvoorstel derogatie

De implementatie van de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn vergen wijzigingen van wet- en regelgeving die op verschillende momenten moeten worden geïmplementeerd. Dit verloopt vooralsnog conform de planning, zo meldt AgriHolland.

Om voor het eind van dit jaar duidelijkheid te verkrijgen over verlenging van de derogatie voor de jaren 2020 en 2021 is het belangrijk dat het wetsvoorstel voor wijziging van de Meststoffenwet en de onderliggende regelgeving tijdig in werking treden. Hiervoor is een tijdige behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer nodig. Dat benadrukt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de herbezinning op het mestbeleid is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) momenteel bezig met een quick scan van de denkrichtingen die zijn voortgekomen uit de diverse dialoogbijeenkomsten die in de eerste helft van dit jaar hebben plaatsgevonden. Schouten verwacht de Tweede Kamer voor het eind van het jaar te kunnen informeren over de uitkomsten hiervan en de contouren van een toekomstig mestbeleid.

In de brief aan de Tweede Kamer geeft Schouten tevens een overzicht van alle onderzoeken die momenteel lopen die een link hebben met het mestbeleid. Ze geeft daarbij aan op welke moment de resultaten van dit onderzoek worden verwacht en of ook de Tweede Kamer het onderzoeksrapport zal ontvangen.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: