Duidelijkheid over publicatie fosfaatrechten in februari

Er komt op woensdag 19 februari vermoedelijk meer duidelijkheid over de publicatie van informatie over toegekende fosfaatrechten. Dat meldt LTO Nederland.

Op die dag vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg Mestbeleid plaats. Tijdens deze commissievergadering geeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een toelichting.

LTO Nederland heeft woensdag 29 januari tijdens een overleg met het ministerie van LNV opnieuw over het nut en de noodzaak van publicatie gesproken en de gevoelens van een deel van de leden kenbaar gemaakt. Publicatie van informatie over fosfaatrechten is opgenomen in de Meststoffenwet, waarbij wordt verwezen naar Europese staatssteunregelgeving.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: