Vlaanderen: voor 96.500 hectare derogatie aangevraagd in 2019

Het aantal boeren in Vlaanderen dat een ontvankelijke aanvraag voor derogatie deed is de afgelopen 5 jaar gedaald van ongeveer 2.900 in 2015 tot 2.600 in 2019. Dat meldt AgriHolland. Het areaal onder derogatie is toegenomen van 88.500 hectare in 2015 tot 96.500 hectare in 2019.

Onder voorwaarden van de derogatie kunnen boeren in Vlaanderen meer dierlijke mest op hun grond brengen dan de maximale Europese bemestingsnorm van 170 kilo stikstof per hectare. In Vlaanderen geldt dat voor de teelt van grasland, gras-klaver, maïs voorafgegaan door gras of snijrogge, wintertarwe of triticale gevolgd door een vanggewas en bieten. In totaal mag er niet meer bemest worden, maar wordt kunstmest deels vervangen door dierlijke mest.

In 2019 zijn er in totaal bij 97 bedrijven sancties opgelegd na bedrijfs- en perceelscontroles op de derogatievoorwaarden in 2018. Hiervan konden 73 bedrijven geen derogatie aanvragen voor het hele bedrijf in 2019. Naast de sancties door bedrijfs- en perceelscontroles kunnen bedrijven sinds 2017 ook geen derogatie meer aanvragen als ze hun Mestbankaangifte in het voorgaande jaar niet tijdig hebben ingediend. In 2019 ging het om 11 bedrijven. Er werden 45 bezwaren ingediend tegen sancties over het niet mogen toepassen van derogatie in 2019. Van deze bezwaren werden er 13 volledig ingewilligd.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: