Voor elke provincie harde doelen in aanpak stikstof

Elke provincie moet harde doelen krijgen als het gaat om de stikstofuitstoot. In het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek moet het kabinet in de wet vastleggen hoe de stikstofuitstoot gehalveerd moet worden.

Reden voor het Adviescollege met deze boodschap te komen, is de vrijblijvendheid van het beleid. Dat stelt voorzitter Johan Remkes. Om een halvering van de uitstoot de bereiken in 2030, moeten er meetbare doelen komen. Dat kan volgens het Adviescollege als het Rijk de reductiedoelstelling vertaalt naar harde doelen voor provincies, per provincie. Die doelen worden geformuleerd naar wat er per provincie in Natura2000 gebieden nodig is. Vervolgens is het aan de provincies zelf om de doelen te vertalen naar maatregelen.

Ook de sectoren die stikstof uitstoten moeten de uitstoot halveren: de industrie, energiebedrijven, de bouw en de mobiliteitssector. Voor zogenaamde piekbelasters – een industrieel bedrijf dat extra veel uitstoot of knooppunten als de Rotterdamse haven en Schiphol – adviseert Remkes extra gebiedsspecifieke maatregelen. (AD.nl / Adviescollege Stikstofproblematiek)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: