Onderwerp: Nieuws

Multifunctionele mestinstallatie bij Verkooyen

14 februari 2018

De gebroeders Verkooyen in Langeweg hebben een mobiele mestmix- en pompinstallatie met een reikwijdte van 35 meter in gebruik genomen. Lees verder

Mesthandel voorzichtig in beweging

8 februari 2018

De eerste mest is weer het bouwland op gereden. Mesthandelaren worden langzaam ‘wakker’ en komen in beweging. Die beweging wordt nog niet in geld uitgedrukt. Lees verder

Nederlands Centrum voor Mestverwaarding van start

5 februari 2018

Met het oprichten van een stichting is de eerste stap gezet naar het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM). In het NCM worden de activiteiten van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de op export van mestproducten gerichte activiteiten van Bureau Mestafzet samengevoegd. Lees verder

Mengen bedrijfseigen pluimveemest fipronilbedrijven toegestaan

2 februari 2018

Pluimveehouders mogen vanaf nu de voorraad verontreinigde fipronilmest homogeniseren met schone mest van eigen bedrijf. Dat meldt LTO Nederland. Lees verder

Mest uitrijden in 2018

1 februari 2018

Er zijn verschillende uitrijdperioden voor dierlijke mest. Deze zijn afhankelijk van het type mest, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland. Lees verder

Demonstratieproject Precisiebemesting Zuid-Holland

29 januari 2018

Het gebruik van precisiebemesting in Zuid-Holland wordt op dit moment geschat op 20 procent. Het Demonstratieproject Precisiebemesting wil dat percentage verhogen door het verzorgen van trainingen, workshops en coaching in 90 bijeenkomsten. Lees verder

Sleepvoetbemester nog niet verboden

26 januari 2018

De sleepvoetbemester is nog niet verboden op grasland en klei- en veengrond. Dat meldt BoerenBusiness Lees verder

Meer duidelijkheid over uitvoering van het stelsel van fosfaatrechten

25 januari 2018

LTO Nederland heeft op 23 januari samen met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de netwerken GRONDig en Innovatief uit de Knel overleg gevoerd met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over de uitvoering van het stelsel van fosfaatrechten. In het overleg werden een aantal zaken verduidelijkt, dat meldt AgriHolland. Lees verder

Lekkende mestkelders in Groningen

24 januari 2018

Melkveehouder Ate Kuipers uit het Groningse Den Ham durft te stellen dat tachtig procent van de mestkelders op veehouderijen in de provincie Groningen lekt. Dat meldt RTV Noord. Volgens Kuipers is de lekkage een gevolg van de bodembeweging door gaswinning. Lees verder

Rapport aanpak mestfraude alsnog openbaar

17 januari 2018

“Uit de vele gesprekken die wij hebben gevoerd, komt het beeld naar voren dat er bij een gedeelte van de sector door verschillende schakels in de keten, waaronder agrarische ondernemers, intermediairs, adviseurs en mestverwerkers in gezamenlijkheid wordt gefraudeerd. De aanpak … Lees verder