Onderwerp: Nieuws

Fosfaatrechtenstelsel aangepast voor vleesveehouderij

20 juli 2018

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maatregelen genomen waardoor vleesveehouders hun bedrijfsvoering voortzetten zonder daarbij beperkingen van het fosfaatrechtenstelsel te ondervinden. Het gaat om de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee en de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Belgische vergisters in de problemen

11 juli 2018

In Vlaanderen neemt het aantal draaiende monovergisters in rap tempo af. Van de 76 installaties die op de piek in 2015 draaiden, zijn er nog 49 actief. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder

WUR levert ‘verdwenen’ ammoniakdata af bij researchteam V-focus

9 juli 2018

Wageningen UR heeft vanmiddag bestanden met ammoniakmeetdata afgeleverd bij het researchteam van V-focus / Mesdag Zuivelfonds. Dat meldt V-focus. Sinds 2015 is WUR herhaaldelijk verzocht om inzage in de meetuitslagen van veldproeven op grasland met bovengronds bemesten, mestinjectie en bemesten … Lees verder

Afzet pluimveemest met te hoog gehalte fipronil nog moeizaam

5 juli 2018

De afzet van pluimveemest met een te hoog gehalte aan fipronil verloopt nog steeds moeizaam. Dat meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

Mestprijs blijft ongewijzigd

5 juli 2018

In de maand juni is de ophaalbijdrage voor een kuub varkensmest ongewijzigd. Dat blijkt uit een rondgang langs mesthandelaren. De huidige prijs ligt om en nabij de 23 euro. Lees verder

‘Geen ruimte voor extra knelgevallen fosfaatrechten’

28 juni 2018

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet geen ruimte om meer melkveehouders als knelgeval aan te duiden en uitzonderingen te bieden aan afzonderlijke groepen ondernemers. Lees verder

Schouten wil bovengronds uitrijden niet verlengen

21 juni 2018

Minister Schouten wil de vrijstelling voor bovengronds mest uitrijden niet verlengen. Dat meldt Melkvee.nl. Ze ontraadt daarmee een motie van D66 en SP. Lees verder

VBBM wil bovengronds mest blijven uitrijden

20 juni 2018

De VBBM Milieu wil bovengronds mest blijven uitrijden. Dat meldt Boerderij.nl. De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) heeft daarvoor een manifest aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor landbouw. Lees verder

Geen mestopslag meer in Mariahout

15 juni 2018

Fouragebedrijf Corsten BAM Vermeer mag van de gemeente Laarbeek geen mest meer opslaag aan de Vossenberg in Mariahout. Dat meldt Omroep Brabant. Lees verder

Verdwenen spuiwater en ongelukken met mestgassen

14 juni 2018

Spuiwater, het waswater van luchtwassers, mag als stikstofmeststof en kunstmestvervanger worden toegepast. De aanwending en opslag kennen echter beperkingen. Is dat de reden dat het spuiwater buiten beeld verdwijnt? Lees verder