Onderwerp: Nieuws

Geen verschil in opbrengst met rijenbemesting

4 april 2011

Uit een praktijkproef van NMI en DLV uitgevoerd in opdracht van het Productschap Akkerbouw is gebleken dat het soort meststof bij rijenbemesting niet van invloed is op de opbrengst van mais. Lees verder

Overtreders meststoffenwet niet te beboeten

4 april 2011

Door een fout in een artikel in de meststoffenwet heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op formele gronden geen recht meer om bestuurlijke boetes op te leggen voor het overtreden van de uitvoeringsregels van de Meststoffenwet. Dat is het gevolg van een rechterlijke uitspraak. Lees verder

Emissiereductie stoppers door minder rondes

25 maart 2011

Staatssecretaris Atsma, van Infrastructuur en Ruimte, wil in overleg met de sector bezien of het wenselijk is om voor bedrijven die op termijn willen stoppen een uitzondering te maken om de verplichte emissiereductie deels te realiseren door het afstoten van vee. Lees verder

Gebruiksnormen mestbeleid

25 maart 2011

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel stikstof uit mest in het milieu komt, moeten boeren zich houden aan gebruiksnormen.
Binnen het mestbeleid zijn gebruiksnormen voor dierlijke mest en kunstmest vastgesteld. Lees verder

Vervoersverbod pluimveemest door vogelgriep

25 maart 2011

In de provincie Zeeland, in het plaatsje Schore is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Hierdoor geldt naast een vervoersverbod op pluimvee, eieren, pluimveevoer, strooisel, ook een verbod op transport van pluimveemest. Lees verder

Meer mestexport Duitsland mogelijk

25 maart 2011

Deze week kregen twee nieuwe bedrijven een erkenning om mest naar Duitsland te exporteren. Lees verder

Minder mestafzetkosten met nieuw voer

25 maart 2011

Uit een praktijkproef van Agrifirm Feed blijkt dat varkenshouders met een nieuw soort voer, 25 procent minder fosfor aanvoeren met behoud van goede technische resultaten. Lees verder

Afsluiters mestsilo’s populair bij oud ijzer-dieven

23 maart 2011

De afgelopen week kreeg de politie in de regio Zuid Oost Groningen 12 meldingen binnen van diefstallen van afsluiters van mestbassins. Lees verder

Meeste varkens en pluimvee in Noord Brabant

23 maart 2011

Van de 8,8 miljoen varkensrechten zijn er in 2010 4,1 miljoen geregistreerd in Noord Brabant, Gelderland is een goede tweede met 1,5 miljoen varkensrechten. Ook heeft Noord Brabant de meeste pluimveerechten in het bezit. Lees verder

Plaats paard bepaalt mestboekhouding

23 maart 2011

De houder van het paard is verantwoordelijk voor het paard, maar als het paard ergens anders gestald is, dan zal diegene ook de mestboekhouding moeten verzorgen. Lees verder