Onderwerp: Nieuws

Fosfaatdifferentiatie

21 maart 2011

Nederland heeft zich voorgenomen om in 2015 evenwichtsbemesting te bereiken. Er moet dan een balans zijn tussen de hoeveelheid mineralen die een gewas nodig heeft en de hoeveelheid mineralen in dierlijke mest die worden gebruikt. Om deze milieudoelen te halen, zijn er verschillende categorieën voor de fosfaattoestand van de bodem vastgesteld. Lees verder

Fosfaatgebruiksruimte

21 maart 2011

De fosfaatgebruiksnormen (in kilo’s fosfaat per ha per jaar) gebruikt u om de totale fosfaatgebruiksruimte voor meststoffen voor uw bedrijf te berekenen. De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.

Lees verder

Stikstofgebruiksruimte

21 maart 2011

De Stikstofgebruiksruimte geeft aan hoeveel stikstof u in totaal per hectare per jaar mag gebruiken. Van dierlijke mest en andere organische meststoffen telt daarbij alleen de werkzame stikstof mee. De stikstofgebruiksnorm verschilt per grondsoort, per gewas en soms per ras. Lees verder

Tarief Derogatie

21 maart 2011

Eén van de voorwaarden om gebruik te mogen maken van derogatie is het betalen van een tarief. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de oppervlakte landbouwgrond op uw bedrijf. Het tarief wordt berekend op basis van het midden van iedere klasse en € 5,45 per hectare. Hieronder kunt u zien hoe hoog het tarief is voor u. Lees verder

Voorwaarde derogatie

21 maart 2011

Als u aan de voorwaarden voor derogatie voldoet mag u op uw bedrijf 250 kg stikstof uit graasdierenmest per hectare grasland en bouwland per jaar gebruiken. Normaal is dit 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar. Lees verder

Gebruiksruimte dierlijke mest

21 maart 2011

U berekent de gebruiksruimte voor dierlijke mest als volgt:
oppervlakte landbouwgrond x gebruiksnorm dierlijke mest en u rekent met de oppervlakte landbouwgrond die op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik is.

Lees verder

Mest op A27 geeft file en chaos

21 maart 2011

De A27 tussen Breda en Utrecht is zaterdagochtend 19 maart bij Gorinchem tijdelijk afgesloten geweest na een ongeval met een vrachtwagen en ongeveer tien personenauto’s. Het ongeluk ontstond toen de vrachtwagen een lading vloeibare mest verloor. Lees verder

Europese nitraatrichtlijn

18 maart 2011

Het Nederlandse mestbeleid is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Hierin staat hoe hoog de concentratie nitraat in het grondwater mag zijn. Lees verder

Uitleg Mestbeleid

18 maart 2011

Boeren gebruiken mest om gewassen beter te laten groeien. Maar overmatig gebruik van mest –zowel dierlijke mest als kunstmest- heeft negatieve gevolgen. Zoals te veel algen in sloten, waardoor planten en vissen verstikken. Of teveel nitraat in het drinkwater. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het mestbeleid ingevoerd. Dit beleid is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Lees verder

Biomassa

18 maart 2011

In de bio-based economy – oftewel de groene economie – staat het gebruik van biomassa voor brandstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte centraal.

De overheid stelt als doel dat in 2030 30% van de fossiele grondstoffen (olie, steenkool, aardgas) moet zijn vervangen door groene grondstoffen (biomassa). Producten uit biomassa zijn afbreekbaar en daarom niet schadelijk voor het milieu.
Lees verder