Onderwerp: Nieuws

Verbrandingsas als fosfaatmeststof

15 april 2011

Bij verbranding van biomassa en mest blijft in het restproduct, de as, veel fosfaat zitten. Jaarlijks komt 70 procent van de in Nederland gebruikte hoeveelheid fosfaatkunstmest in de as terecht, dit komt neer op 8.500 ton fosfaat. Lees verder

Vrijstelling stuifbestrijding met mest

13 april 2011

Akkerbouwers mogen tijdelijk drijfmest gebruiken als stuifdek op percelen met een veenkoloniaal bouwplan in Groningen en Drenthe. Dit maakte staatssecretaris Bleker vandaag bekend. Lees verder

Financieel voordeel MC verschilt per bedrijf

12 april 2011

De toepasbaarheid van mineralenconcentraat (MC) op melkveebedrijven is een van de onderzoeken die tijdens het pilotproject is uitgevoerd. Via een checklist zijn de voor- en nadelen van het gebruik van MC op een rij gezet. De uitkomsten zijn per bedrijf verschillend. Lees verder

Gericht fosfaat bemesten in de rij geeft nieuw bemestingsadvies

12 april 2011

Een gerichte P-gift in de rij uit drijfmest of kunstmest blijkt nu effectiever te zijn dan waarmee in het oude advies rekening gehouden werd, dit blijkt uit een onderzoek van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Lees verder

Schuimvorming op mest

11 april 2011

Schuimvorming op de mest kan veroorzaakt worden door teveel bestendig eiwit in het rantsoen. De mest gaat hierdoor gisten en er ontstaat schuim. Lees verder

Nieuwe uien groeien harder met minder fosfaat

8 april 2011

De ui heeft een oppervlakkig wortelstelsel en heeft veel fosfaat nodig om te groeien. Olga Scholten van Wageningen UR heeft nu uien gevonden die beter groeien met weinig fosfaat. Lees verder

Meer varkensmest naar Belgie

8 april 2011

In 2010 werd er 1,7 miljoen kilo fosfaat, 43 procent meer dan in 2009, geexporteerd naar Belgie. Hiermee verschuift de exporthandel van Duitsland naar Belgie. Lees verder

Uitrijperioden bouwland 2011

4 april 2011

Voor het gebruik van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib gelden verschillende uitrijdperioden, afhankelijk van de mestsoort, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland.
Lees verder

Uitrijperioden op grasland 2011

4 april 2011

Voor het gebruik van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib gelden verschillende uitrijdperioden, afhankelijk van de mestsoort,
de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland.
Lees verder

Geen verschil in opbrengst met rijenbemesting

4 april 2011

Uit een praktijkproef van NMI en DLV uitgevoerd in opdracht van het Productschap Akkerbouw is gebleken dat het soort meststof bij rijenbemesting niet van invloed is op de opbrengst van mais. Lees verder