Onderwerp: Nieuws

Komen antibioticaresten in dunne fractie terecht

18 mei 2011

Wat doet omgekeerde osmose met antibiotica en medicijnresten die in de dunne mestfractie aanwezig zijn ? Komen die in het concentraat terecht of kan een deel ook in het permeaat terecht komen ? Lees verder

Biomassa Congress

18 mei 2011

Van 22 tot 27 mei 2011 houdt ECI een congress, op het canarische eiland Lanzarote in Spanje, over biomassa. Het thema is de huidige stand van zaken en de nieuwe perspectieven van biomassa.
Lees verder

Benutting fosfaat kan omhoog

18 mei 2011

De aanvoer van fosfaat naar Nederland moet omlaag. Dit betekent dat de benutting van fosfaat dus omhoog moet in de Nederlandse melkveehouderij. Lees verder

Derogatie en waterkwaliteit gaan goed samen

18 mei 2011

In Vlaanderen maakt de landbouwsector zich sterk voor een hogere toediening van stikstof uit dierlijke mest doordat derogatie hand in hand kan gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit Lees verder

Optimale stikstofbenutting voor voedervoorziening

18 mei 2011

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van de voedervoorziening. Een goede voorziening met stikstof is daarbij van grote invloed op de gewasopbrengst en -kwaliteit. Lees verder

Nieuw advies voor Kali op grasland in de maak

18 mei 2011

De elementen stikstof (N), fosfor (P), kalium (K) en zwavel (S) zijn direct van invloed op de grasopbrengst. Voor een goede grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Daarbij dient een te hoog aanbod van K te worden voorkomen. Lees verder

Verplichte registratie veevoer

16 mei 2011

Als agrarisch ondernemer, met staldieren, heeft u de verplichting om gegevens bij te houden van de aan en afvoer van veevoeders. De gegevens hoeft u niet op te sturen naar Dienst Regelingen maar dient u zelf in uw administratie te bewaren. Lees verder

Biogas Achterhoek akkoord in Varsseveld

13 mei 2011

Al jaren probeert Biogas Achterhoek een plek te vinden om een biogasinstallatie te plaatsen, elke keer kregen ze nul op het rekest. Lees verder

Biologische bedrijven hebben moeite met fosfaatwetgeving

13 mei 2011

Op biologische bedrijven met een intensief bouwplan krijgen gewassen door organische meststoffen meer fosfaat toegediend dan wordt opgenomen. Hierdoor stijgt het fosfaatgehalte in de bodem. Lees verder

Groei en opbrengst van vanggewas na mais

2 mei 2011

Sinds 2006 is het verplicht om op zand- en lössgrond na de oogst van de maïs een vanggewas te telen. In
het project Koeien & Kansen zijn in twee groeiperiodes aan verschillende typen vanggewas waarnemingen
gedaan aan groei en opbrengst.
Lees verder