Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Wel of geen Maatlat Duurzame Veehouderij? 

14 december 2016

Als de meerkosten beperkt zijn, is de keuze voor Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) snel gemaakt. Het loont fiscaal niet om daar bovenop nog meer geld te investeren in welzijn en milieu. Lees verder

Onafhankelijke monstername dikke fractie verplicht in 2017

23 augustus 2016

Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie mogen vanaf 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders. Lees verder

Certificering voor het reinigen van mestopslagen

9 maart 2016

Certificieringsorganisatie KIWA heeft het initiatief genomen om voor het reinigen van mestopslagen een beoordelingsrichtlijn op te stellen, zodat bedrijven die actief zijn op dit gebied, zich kunnen laten certificeren. Lees verder

Mest mixen niet zonder gevaar

8 februari 2016

Uit (inter)nationale onderzoeken naar de hoogte van concentraties van zwavelwaterstof bij het mixen van mest blijkt dat piekconcentraties van meer dan 150 ppm H2S veelvuldig voorkomen wat een direct gevaar is voor mens en dier. De H2S-concentratie bleek sterk te … Lees verder

Mestzak opengetrokken door vandalen

28 januari 2016

Vandalen hebben eerder deze week bij een bedrijf in het Brabantse Sterksel een mestzak van 300 kuub opengetrokken. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Fraude tegengaan: Mestsilo’s vastgelegd

8 december 2015

Met ingang van 1 januari worden alle mestsilo’s van intermediairs vastgelegd. Daarmee wordt fraude tegengegaan. Ook wordt een koppeling mogelijk tussen het automatisch laad/losbericht en de silo. Lees verder

Snel meer vloeren met emissie onder 8,6 kg verwacht

20 november 2015

Cement & Beton Centrum laat weten dat het verwacht dat dit jaar en volgend jaar veel emissiearme vloeren een definitieve emissiefactor krijgen van 8,6 kg of minder. Deze vloeren hebben een voorlopige emissie die hoger ligt. Lees verder

Mestgasalarm ontwikkeld in Ierland

6 juli 2015

In Ierland hebben drie jonge meiden van 15 en 16 jaar bij een uitvinderswedstrijd op hun middelbare school een alarm ontwikkeld dat waarschuwt voor mestgassen in de stal. Dat meldt VILT, het Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw. Lees verder

‘Mestopslag veldkavel in Eemsmond’

4 mei 2015

LTO Noord heeft de gemeente Eemsmond gevraagd mestopslag op veldkavels mogelijk te maken. Dat meldt Nieuwe Oogst. Volgens de gemeente kan de mestopslag op een veldkavel gevolgen hebben voor het open landschap. Lees verder

Man onwel na werken bij mestopslag

20 april 2015

De brandweer heeft vorige week donderdag in Niekerk een man gered die onwel was geraak bij werkzaamheden aan een mestopslagplaats. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Lees verder