Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

‘Hoogste snijmaisopbrengst door toediening van kunstmestfosfaat’

16 december 2014

De hoogste snijmaïsopbrengst in KVEM per hectare is te verkrijgen met toediening van een kunstmestfosfaat. Het gewas kan daarbij op een akkerbouwbedrijf verbouwd worden. Dat meldt het Praktijknetwerk ‘Samen Sterk’ op basis van demo’s op twee melkveebedrijven en een gemengd bedrijf. Lees verder

Steeds vaker drijfmest in rij bij mais

14 mei 2014

Het toepassen van drijfmest in de rij bij maïs wordt in de praktijk steeds vaker toegepast. Met een gift van 35 kuub drijfmest in de rij per hectare zijn dezelfde opbrengstresultaten te behalen dan met een volvelds bemesting met 50 kuub per hectare. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Tekort nutriënten in bodem steeds zichtbaarder

15 november 2013

Het tekort aan nutriënten in de bodem wordt steeds zichtbaarder. Dat stelt BLGG AgroXpertus op basis van analyseresultaten van de laatste 10 jaar. Striktere mestwetgeving heeft niet alleen effect op stikstof en fosfaat, maar ook op de hoeveelheid sporenelementen in de bodem. Lees verder

‘Drijfmest deels vervangen door compost zorgt voor hogere opbrengst’

25 april 2013

Drijfmest deels vervangen door GFT-compost blijkt een rendabele investering te zijn voor akkerbouwbedrijven. Dit stelt het Louis Bolk Instituut in de publicatie ‘Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte’. Lees verder

LTO: drijfmest tegen stuifschade in toekomst toestaan

23 april 2013

In de toekomst moet het gebruik van drijfmest om stuifschade te voorkomen weer worden toegestaan. Dat zegt Jack Luiten van LTO Nederland in het Dagblad van het Noorden. Lees verder

Niet alle fosfaat direct beschikbaar voor plant

11 april 2013

Gewas heeft weinig aan fosfaat (P) als het daar niet bij kan komen. Een deel van het fosfaat in de bodem is direct beschikbaar voor de planten, een ander deel is gebonden. Daartussen zitten allerlei vormen van P waarvan een deel, bij de juiste omstandigheden, beschikbaar komt. Dit schrijft Arjan Reijneveld, productmanager bij BLGG AgroXpertus, in een bijdrage in het blad groenten & fruit. Lees verder

Samenwerking geeft €650 extra saldovoordeel

11 februari 2013

De samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder kan een saldovoordeel opleveren van €650 per hectare, doordat er meer hoge saldogewassen kunnen worden geteeld en door lagere mestafzetkosten. Lees verder

Minder uitspoeling door akkerranden

12 december 2012

CLM heeft in het rapport drie type randen beschreven waarmee waterkwaliteit- en biodiversiteitsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn getoetst op de inpasbaarheid in de agrarische praktijk. Lees verder

Nieuw natriumadvies voor smakelijk najaarsgras

29 augustus 2012

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft een nieuw natriumadvies voor grasland opgesteld. Het advies is nu niet meer alleen gebaseerd op natrium in de bodem, maar ook op de hoeveelheid kalium en magnesium en op de kaliumbemesting. Kalium en magnesium werken immers de natriumopname tegen.
Lees verder

Goede opbrengst begint bij een goede bodem

20 juni 2012

Een goede kwaliteit en opbrengst van gewassen begint bij een goede bodem. In het project bodembreed worden verschillende aspecten van het bodemleven belicht. Lees verder