Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Praktijkdag suikerbieten en pootaardappelen Noordelijke klei

8 april 2011

IRS en SPNA organiseren op 30 juni 2011 de ‘Praktijkdag suikerbieten en pootaardappelen Noordelijke klei’ op proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl. Het doel van de dag is bezoekers op de hoogte brengen van het laatste nieuws rond de teelt van suikerbieten en pootaardappelen. Lees verder

Geen verschil in opbrengst met rijenbemesting

4 april 2011

Uit een praktijkproef van NMI en DLV uitgevoerd in opdracht van het Productschap Akkerbouw is gebleken dat het soort meststof bij rijenbemesting niet van invloed is op de opbrengst van mais. Lees verder

Bruikbaarheid van sensoren bij verschillende gewassen

18 maart 2011

Tot nu toe heeft het meeste onderzoek naar sensoren plaatsgevonden in wintertarwe en mais (in de VS). In de VS zijn voor deze gewassen al bemestingsadviezen op grond van sensormetingen ontwikkeld. Voor aardappelen is dat echter nog niet het geval.
Lees verder