Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Pagina 2 van 13412310Oudste »

Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil verruiming uitrijseizoen

24 juli 2018

Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft minister Schouten verzocht om het uitrijseizoen voor mest te verruimen tot half oktober voor alle gronden. Dit in verband met de aanhoudende droogte. Ter voorkoming van nutriëntenverlies uit mest en nitraatvergiftiging bij koeien. Lees verder

Schouten wil bovengronds uitrijden niet verlengen

21 juni 2018

Minister Schouten wil de vrijstelling voor bovengronds mest uitrijden niet verlengen. Dat meldt Melkvee.nl. Ze ontraadt daarmee een motie van D66 en SP. Lees verder

VBBM wil bovengronds mest blijven uitrijden

20 juni 2018

De VBBM Milieu wil bovengronds mest blijven uitrijden. Dat meldt Boerderij.nl. De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) heeft daarvoor een manifest aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor landbouw. Lees verder

Zorgen om alternatieven sleepvoet

11 juni 2018

LTO Nederland dringt er bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op aan samen naar praktische en betaalbare oplossingen te komen voor het sleepvoetverbod. Dit verbod gaat in op 1 januari 2019 en geldt voor veen- en kleigrond. Lees verder

Sleepvoet verboden per 1 januari 2019

23 mei 2018

De sleepvoetbemester is vanaf 1 januari 2019 verboden. Dat heeft minister Schouten laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Runderdrijfmest kan afbraak organische stof remmen

17 april 2018

Na bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof in de mest en de bodem geremd worden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research, gefinancierd door het Melkveefonds, zo meldt de WUR. Lees verder

‘Goed mest verdelen is een must’

8 maart 2018

Op de jaarlijkse themadag stelde de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen de vraag of mest verdelen de sleutel is bij lagere bemestingsnormen. Het antwoord is ja. En niet alleen vanwege de lagere normen, maar het is ook goed voor milieu, … Lees verder

Geen mestaanwending op bevroren grond

27 februari 2018

Vanaf half februari zijn de verbodsperioden voor mest uitrijden voorbij en mag er weer mest worden aangewend op gras- en bouwland. Maar door de vorst is de bodem nu veelal bevroren. Lees verder

Demonstratieproject Precisiebemesting Zuid-Holland

29 januari 2018

Het gebruik van precisiebemesting in Zuid-Holland wordt op dit moment geschat op 20 procent. Het Demonstratieproject Precisiebemesting wil dat percentage verhogen door het verzorgen van trainingen, workshops en coaching in 90 bijeenkomsten. Lees verder

Sleepvoetbemester nog niet verboden

26 januari 2018

De sleepvoetbemester is nog niet verboden op grasland en klei- en veengrond. Dat meldt BoerenBusiness Lees verder

Pagina 2 van 13412310Oudste »