Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Nieuwe bemester van TBL Techniek

13 december 2018

TBL Techniek uit Lettele (O) komt met een nieuwe schijvenbemester. De bemester kenmerkt zich door het schaar-opklapsysteem en is 9,75 meter breed. Lees verder

Jako drie-in-één schuifas

9 oktober 2018

Jako uit Kootwijkerbroek (GLD) introduceert een drie-in-één schuifas. Het bijzondere aan de as is dat deze kan uitschuiven, liften én sturen. De achterste as heeft vier wielen op een rij. Lees verder

Extra weidegang nodig voor gebruik sleepvoet

2 oktober 2018

Om na 1 januari 2019 op grasland op klei- en veengrond de sleepvoetbemester met onverdunde mest bij te mogen gebruiken moet er bovengemiddeld geweid te worden om tot voldoende reductie van ammoniakemissie te komen. Zo meldt AgriHolland. Minister Schouten van … Lees verder

Fosfaatuitvoer naar Duitsland fors afgenomen

17 september 2018

Vanuit Nederland is in de eerste helft van het jaar 1,59 miljoen ton mest geëxporteerd met daarin 18,5 miljoen kilo stikstof en bijna 16,6 miljoen kilo fosfaat. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Fosfaatgift dierlijke mest gerechtvaardigd door hoge gewasonttrekking

4 september 2018

Dierlijke mest is binnen de voorwaarden van derogatie de enige fosfaatbron waarmee de fosfaatonttrekking door gewassen gecompenseerd kan worden. Lees verder

Nieuwe rijenbemesters van Evers

4 september 2018

Evers Agro presenteert op Agrotechniek Holland een nieuwe serie rijenbemesters. De bemesters zijn geschikt voor zowel rijen- als volveldsbemesting. Lees verder

Uitrijperiode mest op bouw- én grasland verlengd

27 augustus 2018

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op basis van adviezen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de Technische Commissie Bodem (TCB) definitief besloten tot het verlengen van de periode waarin boeren mest kunnen uitrijden. Lees verder

Cumela wil uitstel uitrijverbod

1 augustus 2018

Een maand uitstel van het uitrijverbod op alle gronden. “Nood breekt wet”, aldus Jaap Uenk, voorzitter van de sectie Meststoffendistributie van Cumela. Lees verder

Vragen om verlenging uitrijperiode 2018

31 juli 2018

LTO Nederland en Producentenorganisatie Varkenshouderij willen de uitrijperiode voor mest voor grasland en bouwland met twee weken verlengen. Lees verder

Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil verruiming uitrijseizoen

24 juli 2018

Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft minister Schouten verzocht om het uitrijseizoen voor mest te verruimen tot half oktober voor alle gronden. Dit in verband met de aanhoudende droogte. Ter voorkoming van nutriëntenverlies uit mest en nitraatvergiftiging bij koeien. Lees verder