Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Geen derogatie? Meer mest verwerken of minder dieren houden

18 maart 2016

Als de Europese derogatieregeling voor het gebruik van stikstof uit dierlijke mest op grasland voor Nederland vervalt zullen boeren veel meer mest moeten gaan verwerken of aanzienlijk minder graasdieren moeten gaan houden. Dat blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR opdracht van en gefinancierd door de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO en LTO Nederland. Zo meldt AgriHolland. Lees verder

Onderzoek naar resistentie tegen antibiotica in varkensmest

16 maart 2016

Het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO zoekt varkensbedrijven en biologische mestverwerkers voor deelname in project rond resistentie tegen antibiotica. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Oproep voor inventarisatie verwerkingscapaciteit

8 maart 2016

Mestverwerkers worden net als vorig jaar weer uitgenodigd om de inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in te vullen. Dat meldt ZLTO. De mestverwerkers, die bekend zijn vanuit de vorige inventarisatie, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen met een link naar de vragenlijst. Lees verder

Plannen voor demo verwerking digestaat uit rundermest

3 maart 2016

Royal HaskoningDHV en FrieslandCampina hebben samen een nieuwe techniek ontwikkeld om het digestaat na vergisting van rundermest om te zetten in mestkorrels en stikstof- en kaliumzouten in een pure, droge vorm. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Beweiden niet in vrijstelling stromest

12 februari 2016

Dieren die buiten lopen worden niet meegenomen in de bepaling of stromest van een bedrijf in aanmerking komt voor vrijstelling voor de mestverwerkingsplicht. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Brabant op zoek naar draagvlak mestverwerking

10 februari 2016

De provincie Brabant gaat op zoek naar draagvlak voor mestverwerking. Dat meldt de website max5odeur.nl. Burgers, natuurorganisaties, boeren en gemeenten zullen de komende maanden met elkaar een in gesprek gaan. Lees verder

Rapport over mestscheiding voorkomt problemen

9 februari 2016

Een mestscheidingrapportage voorkomt een hoop problemen. Dat meldt Houtsma Bedrijfsadvies. Met een dergelijk rapport weet een landbouwer waarmee hij qua scheidingsresultaat rekening moet houden. Lees verder

Fosfaatvoordeel KringloopWijzer kleiner in 2015

5 februari 2016

De drogestofopbrengst in 2015 van zowel gras als mais was in 2015 lager dan in 2014. Dat blijkt uit een eerste analyse van de KringloopWijzer van 230 melkveebedrijven door Dirksen Management Support en adviesbureau Boerenverstand. Het gevolg is een flink lager BEP-voordeel. Toch blijken de bedrijven gemiddeld nog 3,4 kilo fosfaat per hectare voordeel te halen met de BEP. Lees verder

227 miljoen voor akkerbouwers door gebruik dierlijke mest

3 februari 2016

Akkerbouwers ontvingen vorig jaar 227 miljoen euro wanneer zij dierlijke mest lieten aanvoeren. Dat was 2 jaar eerder 176 miljoen. Dat meldt Boerderij Vandaag. De totale mestafzetkosten in 2015 voor de Nederlandse veehouderij bedroegen 386 miljoen euro. Lees verder

19 euro voor verwerken kuub mest

3 februari 2016

Afvalverwerker Twence uit Hengelo wil met een nieuwe mestverwerkingsinstallatie tot 250.000 ton mest verwerken. Dat meldt Veeteelt.nl. Veehouders zouden 19 euro per kubieke meter verwerkte mest moeten betalen. Lees verder