Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Cumela signaleert problemen met monsterhoeveelheden

27 mei 2015

De mestdistributeurs ondervinden momenteel forse problemen met het afkeuren van monsters drijfmest. Dat meldt Cumela Nederland. Als het gewicht minder is dan 650 gram mag het monster door het laboratorium niet verder voor analysen in behandeling worden genomen. De betrokken vracht mest wordt dan op basis van forfaitaire gehalten afgehandeld. Lees verder

Algen kweken met vergiste varkensmest

15 mei 2015

Op de Australische Murdoch University zijn onderzoekers er in geslaagd algen te kweken die het goed doen op de hoge concentraties ammonium in het digestaat van vergiste varkensmest. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015

20 april 2015

Het projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet inventariseren weer de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Voor zowel veehouders als mestverwerkers is het van belang te weten wat de actuele stand van zaken is en hoe de mestverwerkingscapaciteit zich ontwikkelt. Lees verder

Nieuwbouw mestverwerker loonbedrijf Peters van start

7 april 2015

Over een paar weken start de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van loonbedrijf Peters in Odiliapeel. Dat meldt Nieuwe Oogst. De installatie gaat vanaf begin 2016 200.000 ton varkensdrijfmest per jaar omzetten in mestkorrels. Lees verder

Droge fractie verhoogt risico op Klebsiella niet

12 maart 2015

Onderzoekers denken dat droge fractie niet het risico op Klebsiella verhoogt, maar dat bedrijven die dit ‘risicovolle’ strooisel gebruiken alerter zijn op het detecteren van mastitis. Lees verder

Protest tegen mestvergisters Dalfsen loopt uit de hand

2 maart 2015

Een protestactie van de Partij voor de Dieren (PvdD) en omwonenden tegen de uitbreiding van een mestvergister in Dalfsen is zaterdagochtend 27 februari uit de hand gelopen. Volgens actievoerders van de PvdD bedreigden boze boeren hen verbaal en fysiek en is een van de actievoerders tegen de grond geslagen. Eigenaar Bert Huisman ontkent dat ten stelligste. Hij stelt dat actievoerders zijn erf op wilden en zelf agressief met protestborden zwaaiden. “Er was wat duw- en trekwerk, maar ik heb zeker niet geslagen.” Lees verder

Nieuwe mestschuif, aandrijfunit en schakelkast van Spinder

6 januari 2015

Eind 2014 presenteerde Spinder Stalinrichting een nieuwe mestschuif die het bedrijf speciaal ontwikkelde voor het schuiven emissiearme vloeren met afstortspleten. De schuif is niet te hoog, rondom voorzien van rubber en heeft afgeronde hoeken. Al deze aspecten moeten het dierwelzijn ten goede komen. Lees verder

Wet verantwoorde groei melkveehouderij aangenomen

18 december 2014

De Eerste Kamer heeft na een plenair debat op maandag 15 december en dinsdag 16 december 2014 met staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) de Wet verantwoorde groei melkveehouderij aangenomen. Lees verder

Percentage mestverwerking voor 2015 bekend

15 december 2014

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft de definitieve mestverwerkingspercentages voor volgend jaar bekendgemaakt. De percentages zijn vastgesteld op de eerder al gepubliceerde indicatieve percentages, die voor de verschillende regio’s verschillend zijn. Lees verder

In één dag drijfmest omzetten in compost

11 december 2014

Op de Landbouwbeurs in Leeuwarden heeft Cowhouse International een Plant Food Maker geïntroduceerd. De machine kan varkensdrijfmest binnen een dag omzetten in droge compost. Lees verder