Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

19 euro voor verwerken kuub mest

3 februari 2016

Afvalverwerker Twence uit Hengelo wil met een nieuwe mestverwerkingsinstallatie tot 250.000 ton mest verwerken. Dat meldt Veeteelt.nl. Veehouders zouden 19 euro per kubieke meter verwerkte mest moeten betalen. Lees verder

Kleinschalige mestvergisting in België economisch rendabel

24 december 2015

In België draaien op dit moment ongeveer 100 kleinschalige monomestvergisters, vrijwel allemaal pocketvergisters van het bedrijf Biolectric. Vanaf 2016 gaat het bedrijf naar een productiecapaciteit van één vergister per week. In tegenstelling tot Nederland is kleinschalige mestvergisting in België wel economisch rendabel vanwege extra inkomsten door Groene stroomcertificaten en Warmtekracht certificaten. Lees verder

Subsidie voor brander die ammoniak verbrandt

23 december 2015

Het Friese Ten Hoeve Projecten krijgt als eerste een bijdrage uit de nieuwe mkb-subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities van het SNN, bedoeld voor het aanjagen van innovaties in het midden- en kleinbedrijf. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Drenthe test warmte uit kippenmest

16 december 2015

De gedeputeerde staten van Drenthe stellen 199.900 euro beschikbaar aan pluimveehouderij Harmes Holding. Met het geld gaat de onderneming testen of het mogelijk is om kippenmest te verbranden en om te zetten in warmte. Lees verder

Percentages mestverwerking verhoogd

11 december 2015

De verplichte mestverwerkingspercentages voor regio zuid en oost worden voor komend jaar met 5 procent verhoogd. Dat meldt Pigbusiness. Voor de overige gebieden blijft het percentage ongewijzigd. Staatssecretaris Van Dam heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Lees verder

Colsen gebruikt Poul-AR voor verwerking pluimveemest

2 december 2015

Het Zeeuwse bedrijf Colsen heeft met Poul-AR een technologie ontwikkeld waarmee pluimveemest wordt omgezet in duurzame energie en kunstmest. Het proces is in de afgelopen 3 jaar getest in het laboratorium en pilots. Lees verder

Mestinvesteringsfonds: 3 miljoen kg fosfaatverwerking

27 november 2015

Eind 2015 verwacht het Mestinvesteringsfonds 3 miljoen kg nieuwe fosfaatverwerkingscapaciteit te realiseren. Dat meldt het fonds. Het Mestinvesteringsfonds heeft ondertussen 8 projecten van een achtergestelde lening voorzien, waarmee een bijdrage is geleverd aan 2,4 miljoen kg fosfaatverwerkingscapaciteit. Er zitten nog 2 projecten in de afrondende fase, er zijn nog meerdere projecten in de pijplijn. Lees verder

Verwerkte mest met trein naar Oost-Duitsland

20 november 2015

In Coevorden, dichtbij de Duitse grens in Zuidoost Drenthe, wordt in januari 2016 begonnen met de bouw van een mestvergister met mestverwerking. Het biogas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit zodat het op het net kan worden geleverd. Dat meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

Vlaamse brochures helpen mestverwerkers

27 oktober 2015

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) heeft twee nieuwe brochures geschreven die mestverwerkers moeten helpen om hun eindproduct makkelijker aan de man te brengen. Dat meldt het Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw (VILT). Lees verder

NIRS-meting in droge mest stap dichterbij

27 oktober 2015

Eurofins Agro heeft een manier ontwikkeld waarmee de stikstof- en fosfaatgehalten van mest betrouwbaar via NIRS (Nabij-infrarood spectroscopie) te analyseren. Dat meldt het bedrijf op haar website. Lees verder