Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Merensteyn zoekt afzet voor mineralenconcentraat

9 april 2018

Mestverwerkingsbedrijf Merensteyn van Mestac zoekt afzet voor het mineralenconcentraat dat in Ysselsteyn wordt geproduceerd. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Betere fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib mogelijk

4 april 2018

Philipp Karl Wilfert heeft tijdens zijn promotieonderzoek een methode ontwikkeld om een betere fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib mogelijk te maken. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Geen mestverwerking in Scheemda

28 maart 2018

Aan de Scheemderweg in het Groningse Scheemda mag geen 240.000 ton dierlijke mest per jaar worden verwerkt. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Lees verder

Verwerking overschot fosfaat in vleesvarkensmest: korrelen economisch meest aantrekkelijk

1 maart 2018

Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat verwerking van vleesvarkensmest, met name door korrelen van ruwe mest of de dikke fractie, economisch het meest aantrekkelijk is. Deze conclusie is bij de veronderstelling dat de prijs van de korrels bepaald wordt door de mineraleninhoud van de korrels. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Onderzoek: fipronilmest bij één mestverwerker?

21 februari 2018

Alle fipronilmest opgeslagen bij één mestverwerker. Minister Schouten gaat onderzoeken of dat wettelijk gezien mag. Dat meldt Pluimveeweb. Lees verder

Nederlands Centrum voor Mestverwaarding van start

5 februari 2018

Met het oprichten van een stichting is de eerste stap gezet naar het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM). In het NCM worden de activiteiten van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de op export van mestproducten gerichte activiteiten van Bureau Mestafzet samengevoegd. Lees verder

Mengen bedrijfseigen pluimveemest fipronilbedrijven toegestaan

2 februari 2018

Pluimveehouders mogen vanaf nu de voorraad verontreinigde fipronilmest homogeniseren met schone mest van eigen bedrijf. Dat meldt LTO Nederland. Lees verder

RMS wil mest verwerken in Grubbenvorst

8 januari 2018

Het Duitse RMS wil langs de A73 tussen Grubbenvorst en Horst op grote schaal mest gaan verwerken, dat meldt De Limburger. Jaarlijks wil het bedrijf in het gebied Klavertje 11 zeker 450.000 ton varkens- en rundveedrijfmest en 150.000 ton bermgras en vaste mest vergisten. Lees verder

Merensteyn voert capaciteit op naar 200.000 ton mest

28 december 2017

Mestverwerkingbedrijf Merensteyn van afzetcoöperatie Mestac verdubbelt in 2018 de productiecapaciteit naar 200.00 ton per jaar. Lees verder

ARN verbrandt met fipronil besmette pluimveemest

8 november 2017

Bij de ARN-vuilverbrander in Weurt begint een proef met het verbranden van met fipronil vervuilde kippenmest. Dat meldt de Gelderlander. Lees verder