Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Twee ton subsidie voor Dairy Campus

23 augustus 2012

De provincie Friesland ondersteunt Dairy Campus met bijna twee ton voor het project ‘Rendabele energiewinning uit mestverwerking op boerderijniveau’. Lees verder

Bioraffinage met koeienmest

17 augustus 2012

Op melkveeproefbedrijf De Marke is een proef gestart met een bioraffinage-installatie met als doel om mineralen in de mest beter te kunnen benutten en meer methaangas te produceren. Lees verder

500.000 euro boete voor Ferm-O-feed

3 augustus 2012

De Gemeente Landerd (N.-Br.) mag toch tot maximaal 500.000 boete aan de kippenmestverwerker Ferm-O-feed opleggen. Dat heeft de Raad van State besloten nadat de fabriek in hoger beroep was gegaan. Lees verder

Vlaamse methode niet werkbaar in Nederland

27 juli 2012

De Vlaamse methode van mestverwerken, waarbij de stikstof als stikstofgas vervluchtigt, lijkt niet de beste oplossing voor Nederlandse mestverwerking. Lees verder

Verplichte administratie van mestverwerking op een rij

23 juli 2012

Ook bij mestscheiding op het eigen erf en het gebruik hiervan, de eindproducten: dikke en dunne fracties, is een uitgebreide administratie verplicht. Lees verder

Registratie mestverwerkers voor 1 februari 2013

20 juli 2012

Mestverwerkers dienen voor 1 februari 2013 de aanvraag voor een officiële erkenning in te dienen bij de overheid. Voor de jaren daaropvolgend geldt dat de aanvraag voor 1 juli voorafgaand aan het kalenderjaar binnen moet zijn. Lees verder

360.000 ton pluimveemest verbrand in 2011

13 juli 2012

Leden van de Cooperatie DEP hebben 360.000 ton pluimveemest geleverd aan de verbrandingsinstallatie in Moerdijk, dat is 20.000 ton meer dan verwacht en 40.000 ton meer dan ze verplicht zijn. Hiervan is 280.000 ton werkelijk verbrand. Lees verder

LTO: nieuw mestbeleid is grote stap vooruit

6 juli 2012

LTO Nederland ziet het toekomstige mestbeleid als een doorbraak in het al 25 jaar voortslepende dossier. LTO-bestuurder Hans Huijbers is van mening dat nu de weg vrij is om van mest een waardevolle grondstof te maken. Lees verder

NMV: teleurgesteld in mestwet

6 juli 2012

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is teleurgesteld over het niet opnemen van een vrijstelling van de verplichte mestverwerking bij de afzet van mest binnen de regio (30 km zone). Daarnaast vindt de NMV de voorgestelde verwerkingspercentages erg hoog en niet goed onderbouwd. Lees verder

Geen verwerkingsplicht voor stromest

6 juli 2012

Droge stromest krijgt een uitzonderingspositie in de nieuwe mestwet en zal niet onder de verplichte mestverwerking vallen. Dit blijkt uit vragen van SGP-kamerlid Dijkgraaf tijdens een debat in de Tweede Kamer. Lees verder