Berichten over Wetgeving

Grote mestverwerking op industrieterrein in Brabant

7 maart 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houden vast aan de vestiging van nieuwe mestbewerkingsinstallaties op bedrijventerreinen van de juiste milieucategorie en onder strenge voorwaarden ten aanzien van emissies en gezondheidsrisico’s. Dat meldt PigBusines. Lees verder

Vrijstelling bovengronds uitrijden met vijf jaar verlengd

18 februari 2019

Minister Carola Schouten van LNV heeft de vrijstelling voor het bovengronds aanwenden van drijfmest met vijf jaar verlengd. De vrijstelling geldt voor de periode 2019 tot en met 2023. Lees verder

160 aanmeldingen voor Keurmest

11 februari 2019

Voor de gedragscode Keurmest zijn inmiddels 160 aanmeldingen binnen. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Te veel mest bij Deurnes bedrijf

5 februari 2019

Op een varkensbedrijf in Deurne is te veel mest opgeslagen. Dat bleek bij een controle. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Lees verder

Derogatie aanvragen kan nog drie dagen

28 januari 2019

Nog tot en met donderdag (31-01-2019) hebben melkveehouders de tijd om derogatie aan te vragen. Lees verder

Mestregelgeving moet uitvoerbaar zijn

28 januari 2019

Landbouwminister Carola Schouten maakte eind vorig jaar bekend te overwegen om bij het uitrijden van alle mest een registratiesysteem verplicht te stellen. Cumela gaat hierover in gesprek. Lees verder

‘Mestregistratie moet praktisch uitvoerbaar zijn’

24 januari 2019

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht half december het nieuws dat het overweegt bij het uitrijden van alle mest een registratie verplicht te stellen. Daarop vormt Cumela een klankbordgroep waarin wordt gekeken welke manier het best praktisch uitvoerbaar is. Lees verder

Dumipro: Zelf mest blijven wegen

23 januari 2019

Dumipro, een nieuwe belangenorganistie voor mestverwerkers, wil zelf aangevoerde mest blijven wegen. Dat meldt Boederij.nl. Lees verder

GPS verplichten op bemestingmachines?

16 januari 2019

Meer duidelijkheid over de verplichte meetinstrumenten op aanwendsystemen van dierlijke mest. Dat is het streven van minister Schouten, zo laat het ministerie in een reactie weten. Lees verder

Definitie van compost aangepast

10 januari 2019

De definitie van compost is in de mestregelgeving aangepast. Dat meldt Cumela. Door die aanpassing kan plantaardig digestaat niet meer als vloeibaar compost worden verhandeld. Lees verder