Berichten over Wetgeving

15 september: laatste dag mest uitrijden op bouwland

15 september 2020

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eerder standpunt met betrekking tot het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van maïs op zand- en lössgrond aangepast. Lees verder

Teleurstelling bij Cumela om Besluit gebruik meststoffen

3 september 2020

Het nieuwe Besluit gebruik meststoffen is, na de consultatie, vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit staat onder andere dat vanaf 2021 maisland op zand- en lössgrond niet voor 1 april bemest mag worden. Cumela Nederland laat weten teleurgesteld te zijn in dit besluit. Lees verder

Inventarisatie PAS-meldingen duurt langer

14 augustus 2020

Ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan zijn met oog op legalisering binnen de de Wet op natuurbescherming benaderd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om gegevens over het bedrijf aan te leveren. De deadline hiervoor was 14 augustus 2020, maar deze termijn is uitgesteld tot 1 oktober 2020. Lees verder

Derogatie aanvragen tot en met 4 september

12 augustus 2020

Bedrijven die in 2020 gebruik willen maken van een derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te mogen uitrijden kunnen daar van 3 augustus tot en met 4 september een vergunning voor aanvragen. Lees verder

Derogatie: sleepvoet alleen bij maximum buitentemperatuur van 20 graden

24 juni 2020

Tijdens het Nitraatcomité hebben de Europese lidstaten ingestemd met de verlenging van de Nederlandse derogatie. Dat meldt minister Carola Schouten. Er zijn door de Europese Commissie wel aanvullende eisen gesteld. Lees verder

Cumela fel tegen uitfaseren drijfmest

16 juni 2020

De commissie Remkes adviseert in haar rapport ‘Niet alles kan overal’ afscheid te nemen van het gebruik van drijfmest. Allereerst door het niet meer toe te dienen op het land en in een later stadia door te voorkomen dat het ontstaat. Cumela is hier fel op tegen, want dit vergt een miljardeninvestering. Lees verder

Voor elke provincie harde doelen in aanpak stikstof

8 juni 2020

Elke provincie moet harde doelen krijgen als het gaat om de stikstofuitstoot. In het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek moet het kabinet in de wet vastleggen hoe de stikstofuitstoot gehalveerd moet worden. Lees verder

Bouwland voor mais pas vanaf 1 april 2021 bemesten

2 juni 2020

Vanaf volgend jaar mag bouwland voor de teelt van snijmais pas vanaf 1 april bemest worden. Die regel komt in plaats van de verplichting van rijenbemesting die zou gaan gelden per 1 januari 2021. Lees verder

Verplichting rijenbemesting in mais van de baan

19 mei 2020

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder aangekondigd dat per 1 januari 2021 een verplichting tot rijenbemesting in de teelt van snijmaïs zou gaan gelden op zand- en lössgrond. Daar ziet zij van af. Lees verder

Structurele aanpak stikstof

11 mei 2020

Het kabinet heeft eind april de structurele aanpak stikstof naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Landbouwcollectief ziet zijn zorgen bevestigd. Het CDA is gematigd positief. Lees verder