Berichten over Wetgeving

Europese nitraatrichtlijn

18 maart 2011

Het Nederlandse mestbeleid is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Hierin staat hoe hoog de concentratie nitraat in het grondwater mag zijn. Lees verder

Tijdelijke storing insturen Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen opgelost

11 maart 2011

Op vrijdag 11 maart is het tijdelijk niet mogelijk geweest om uw Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen in te sturen via uw bedrijfsmanagementsysteem of Mijn dossier. De storing is inmiddels alweer opgelost.
Lees verder

Reactie Bleker op mestfraudezaak

10 maart 2011

Reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de recente mestfraudezaak. De staatssecretaris zet uiteen hoe fraude met mest wordt aangepakt. Lees verder

Uitrijregels 2011 gelijk aan 2010

26 februari 2011

Vanaf 1 februari mogen agrarisch ondernemers weer dierlijke mest uitrijden. In 2011 gelden dezelfde uitrijdregels als in 2010. Lees verder

Problemen mestexport Duitsland

13 januari 2011

De Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen hebben druksterilisatie voor geïmporteerde mest verplicht gesteld, met uitzondering van droge pluimvee- en paardenmest. Deze eis heeft grote consequenties voor mestexport vanuit Nederland. Lees verder