vaste stalmest

10 januari 2018 | Aanbod - Vaste mest - L.Hoeve - Overijssel

ongeveer 150 ton vaste mest uit hellingstal voor stieren

Advertentiegegevens
Hoeveelheid: 150 ton
Prijs:
BTW:
Prijssoort Gehaald uit opslag
Mest geleverd als: Vaste mest
Levering in week: 8
Gehaltes Niet bekend
Plaats: Rouveen
Provincie: Overijssel
Contactgegevens
Naam: L.Hoeve
Mailadres: hoeveconrad@hetnet.nl
Telefoonnummer: 0655547502

❮ Advertentielijst