Drijfmest gevraagd rund-, rosékalveren- en varkensmest

15 november 2021 | Vraag - Drijfmest - Loonbedrijf Gebr. Blankespoor B.V. - Gelderland

Gevraagd: Drijfmest van rundvee, rosékalveren en vleesvarkens. Ook voor biologische mest kunt u contact opnemen. Contactpersoon: Wim van Ee 06-53503738

Advertentiegegevens
Hoeveelheid:
Prijs:
BTW:
Prijssoort
Mest geleverd als: Drijfmest
Levering in week:
Gehaltes
Plaats:
Provincie: Gelderland
Contactgegevens
Naam: Loonbedrijf Gebr. Blankespoor B.V.
Mailadres: info@loonbedrijfblankespoor.nl
Telefoonnummer: 0318-456422

❮ Advertentielijst