Paardenmest op basis van vlas

24 februari 2022 | Aanbod - Anders - Mandy van der Lee - Limburg

Ik ben op zoek naar iemand die voor ons de mesthoop kan legen, een aanbod met mestcontainer is ook welkom. Het is mest met vlas (strooisel die bij ons gebruikt wordt is de stallen). Wij hebben ongeveer 1m3 mest per week.

Advertentiegegevens
Hoeveelheid:
Prijs:
BTW: N.v.t.
Prijssoort
Mest geleverd als: Anders
Levering in week:
Gehaltes Niet bekend
Plaats: Ospel
Provincie: Limburg
Contactgegevens
Naam: Mandy van der Lee
Mailadres: mandyvanderlee@live.nl
Telefoonnummer:

❮ Advertentielijst