Over ons

Mestportaal.nl is een onafhankelijke site waarop veehouders, akkerbouwers en mesthandelaren snel alle informatie kunnen vinden over het thema mest en mineralen. Dagelijks biedt Mestportaal.nl actueel nieuws en iedere week publiceert de site op basis van marktinformatie een actuele mestnotering. Daarnaast is Mestportaal.nl door haar handige zoekfuncties ook erg interessant voor overheid, onderzoek, onderwijs en overig bedrijfsleven dat actief is in mest- en meststoffen.

De site is opgezet vanuit de wensen van de gebruikers en is functioneel, laagdrempelig en actueel. Bezoekers kunnen kiezen uit vier verschillende zoekstructuren; op onderwerp (bijvoorbeeld verwerking), op informatietype (bijvoorbeeld rapporten), op interessegebied (bijvoorbeeld varkenshouder) of gewoon op zoekwoord.

Mestportaal.nl is een open platform en publiceert informatie vanuit vele bronnen. Belangrijk zijn de overheid en de universiteit Wageningen, maar ook het bedrijfsleven (van meststoffenhandel tot mengvoerindustrie en van bedrijfslaboratoria tot machinebouwers) stelt veel informatie beschikbaar. Deskundigen uit de praktijk krijgen door middel van blogs de mogelijkheid om ontwikkelingen rond mest en mineralen te becommentariëren. In veel gevallen verwijst Mestportaal.nl via links ook door naar andere sites waar relevante informatie is te vinden.

Mestportaal.nl is een initiatief van uitgeverij AgriMedia Wageningen en wordt ondersteund door Wageningen UR. De bouw van mestportaal.nl is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Gegevens zijn o.a. afkomstig uit de databases van www.groenkennisnet.nl, een initiatief van de Groene Kennis Coöperatie, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Deze site wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar uitgever, auteurs en andere bronnen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die is te vinden op Mestportaal.nl.

© AgriMedia Wageningen