Uitgelicht

Geen ruimte voor aanpassing of vernieuwing derogatie

8 apr |

Minister Adema van LNV heeft met de Europese Commissie besproken of een nieuw derogatieverzoek mogelijk is, om meer dierlijke mest te kunnen uitrijden dan de 170 kilo stikstof per hectare die als grens geld voor nitraatgevoelige gebieden in de Europese nitraatrichtlijn. De Europese Commissie heeft hem duidelijk aangegeven hiervoor geen enkele ruimte te zien. Lees verder