Uitgelicht

Wat is er bekend over magnesiumchloride in mest?

1 nov |

De toevoeging van magnesiumchloride (MgCl2) aan drijfmest staat de laatste tijd erg in de belangstelling als maatregel om de ammoniakemissie uit melkveestallen te verminderen en het kunstmestverbruik te verlagen. MgCl2 kan een (beperkte) ammoniakemissiereductie geven in stallen, maar de praktische toepassing dient nog verder ontwikkeld te worden. Daarover schrijft Dairy Campus. Lees verder