Onderwerp: Nieuws

Onderzoek: methaan afvangen en omzetten in CO2

16 april 2024

In mest kunnen gassen ontstaan door omzetting van bacteriën of door chemische processen. Methaan is een van de gassen die kunnen ontstaan en vrijkomen. Wageningen University & Research, Oonkay, Schuttelaar & Partners en LTO Noord onderzoeken hoe gassen uit externe mestopslagen zijn af te vangen en het methaan is om te zetten in CO2. Lees verder

Geen ruimte voor aanpassing of vernieuwing derogatie

8 april 2024

Minister Adema van LNV heeft met de Europese Commissie besproken of een nieuw derogatieverzoek mogelijk is, om meer dierlijke mest te kunnen uitrijden dan de 170 kilo stikstof per hectare die als grens geld voor nitraatgevoelige gebieden in de Europese nitraatrichtlijn. De Europese Commissie heeft hem duidelijk aangegeven hiervoor geen enkele ruimte te zien. Lees verder

Verlichting mestmarkt duurt nog even

3 april 2024

Minister Adema van LNV had de Tweede Kamer eerder gemeld dat hij naar verwachting eind maart met informatie zou komen over de mogelijke handelingsopties voor het verlichten van de mestmarkt. Hij laat nu weten dat dit niet gaat lukken. Lees verder

Lichte stijging in mestproductie

26 maart 2024

In 2023 was de mestproductie van de Nederlandse veestapel ruim 75 miljoen ton. Dat is 2 procent meer dan in 2022. Dat blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. Lees verder

Europese Commissie versoepelt regels voor toepassing Renure

25 maart 2024

Bewerkte dierlijke mest kan binnenkort waarschijnlijk worden gebruikt als alternatief voor kunstmest. Dat meldt minister Adema. De Europese Commissie gaat de regels versoepelen. Lees verder

100 initiatieven voor mestvergisting in Overijssel

11 maart 2024

Overijssel heeft zich volop ingespannen voor een passende SDE-regeling voor kleine monomestvergisters én met resultaat: ruim 100 initiatieven voor mestvergisting kunnen in Overijssel alsnog aan de slag. Lees verder

Hoopman Machines produceert 13.000e Holaras mestmixer

5 maart 2024

Hoopman Machines in Aalten (Gld.) produceerde in december 2023 de 13.000e mestmixer. De eerste mestmixer van het bedrijf is gebouwd in 1970. Lees verder

Dagverse mest is uitdaging bij monovergisting in varkenshouderij

27 februari 2024

Wil je als varkenshouder investeren in monomestvergisting, dan loop je al snel tegen de uitdaging aan hoe je dagverse mest in de vergister krijgt. “Wanneer je de mest een maand in de opslag bewaart, neemt het biogas-potentieel met ongeveer 30 procent af”, aldus Rick Kanters, projectleider Energie bij DLV Advies. Ga je nieuwbouwen? Dan levert integreren van mestvergisting in de initiële bouwplannen van een stal aanzienlijke voordelen op. Bij bestaande stallen is het vaak nodig om meer aanpassingen te doen. Lees verder

Kosten mestafzet blijven hoog

22 februari 2024

Vanaf vrijdag 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden. Maar het is op veel plekken te nat om het land op te gaan. De start van het bemestingsseizoen zou wat verlichting op de mestmarkt kunnen geven, maar de weersomstandigheden werken niet mee. De mestafzetkosten blijven hoog zo is de verwachting. Lees verder

Voorjaarsbemesting: let op T-som en draagkracht

13 februari 2024

Bij natte omstandigheden is het advies te wachten met toedienen van dierlijke mest totdat de draagkracht voldoende is, om netjes te kunnen werken en insporing te voorkomen. En wacht met kunstmest strooien voor een maaisnede tot T-som 350-400 (optelsom van de gemiddelde dagtemperatuur boven de 0 graden vanaf 1 januari), ongeacht het type N-meststof. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder