Onderwerp: Nieuws

Urine als kunstmestvervanger?

15 juli 2024

De PPS ‘Reinventing Circulair Dairy Farming’ is van start gegaan. In deze Publiek Private Samenwerking werken het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Wageningen Livestock Research, Slootsmid, Nederlands Centrum Mestverwaarding, Hanskamp en Lely samen. Het pilotproject heeft als doel … Lees verder

Mestregister vrijwillig tot 1 januari 2025

2 juli 2024

In de huidige derogatiebeschikking is opgenomen dat Nederland met ingang van 1 januari 2024 een elektronisch mestregister heeft ingevoerd waarin het op of in de bodem brengen van minerale meststoffen en de productie van mest en het op of in de bodem brengen ervan worden geregistreerd. Deelname aan dat mestregister is tot 1 januari 2025 vrijwillig. Daarna zijn alle landbouwbedrijven verplicht gebruik maken van het mestregister. Lees verder

Minder plaatsingsruimte voor stikstof uit dierlijke mest

28 juni 2024

In alle provincies is er sprake van een forse krimp van plaatsingsruimte voor stikstof uit dierlijke mest. Dat varieert 11 procent in Flevoland tot 45 procent in Noord-Brabant. Gemiddeld over Nederland is dit 34 procent. Lees verder

Bemesterbouwer Tjalma failliet

24 juni 2024

Machinefabrikant Tjalma is failliet. Het bedrijf had vestigingen in het Friese Drachten en Groningse Oldekerk. De fabrikant zou volgens de Leeuwarder Courant een schuld hebben van 4 miljoen euro. Lees verder

Plan van aanpak mestmarkt gepresenteerd

4 juni 2024

Minister Adema van LNV heeft een tijdpad voor de implementatie van de verschillende maatregelen voor een plan van aanpak voor de  mestmarkt naar de Tweede Kamer gezonden. De routekaart is indicatief, omdat deze afhankelijk is van de doorlooptijd van parlementaire processen, adviseringen en van verplichtingen volgend uit Europese wet- en regelgeving, benadrukt de minister. Lees verder

NCM: drie ongewenste voorwaarden bij toelatingsvoorstel Renure

13 mei 2024

Het Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwaarding NCM heeft inbreng geleverd bij de publieke consultatie die de Europese Commissie is gestart over de toelating van Renure-meststoffen als vervangend product voor kunstmest. De NCM ziet drie belangrijke ongewenste en onnodige voorwaarden in het voorstel. Lees verder

Monovergister voor kleine veehouder wordt aantrekkelijker

7 mei 2024

Monomestvergisting is behoorlijk in opkomst. Dit komt mede door de stijgende subsidies die de overheid geeft. Dat meldt DLV Advies. Vooral de subsidie voor groen gas op kleine installaties gaan fors omhoog. Veehouders die de mogelijkheid hebben om te clusteren, … Lees verder

Onderzoek: methaan afvangen en omzetten in CO2

16 april 2024

In mest kunnen gassen ontstaan door omzetting van bacteriën of door chemische processen. Methaan is een van de gassen die kunnen ontstaan en vrijkomen. Wageningen University & Research, Oonkay, Schuttelaar & Partners en LTO Noord onderzoeken hoe gassen uit externe mestopslagen zijn af te vangen en het methaan is om te zetten in CO2. Lees verder

Geen ruimte voor aanpassing of vernieuwing derogatie

8 april 2024

Minister Adema van LNV heeft met de Europese Commissie besproken of een nieuw derogatieverzoek mogelijk is, om meer dierlijke mest te kunnen uitrijden dan de 170 kilo stikstof per hectare die als grens geld voor nitraatgevoelige gebieden in de Europese nitraatrichtlijn. De Europese Commissie heeft hem duidelijk aangegeven hiervoor geen enkele ruimte te zien. Lees verder

Verlichting mestmarkt duurt nog even

3 april 2024

Minister Adema van LNV had de Tweede Kamer eerder gemeld dat hij naar verwachting eind maart met informatie zou komen over de mogelijke handelingsopties voor het verlichten van de mestmarkt. Hij laat nu weten dat dit niet gaat lukken. Lees verder