Onderwerp: Nieuws

Nieuwe Vredo Profi XL tot 18 meter breed

4 augustus 2021

Machine Vredo uit Dodewaard heeft het eerste prototype van de Profi XL 15 en de Profi XL 18 aan het werk gezet. De nieuwe zodenbemesters maken het zodenbemesterprogramma van Vredo compleet. Lees verder

Veel animo voor monovergister Wijnjewoude

28 juli 2021

In het Friese dorp Wijnjewoude is er voldoende animo onder melkveehouders voor het leveren van mest aan een nog te bouwen monovergister. Dat meldt de Leeuwarder Courant.  Lees verder

Nieuw Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit opgesteld

26 juli 2021

In opdracht van de Strategische Milieukamer is het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit opgesteld. Dat meldt AgriHolland. In totaal zijn daarin 9 vormen van de milieucriminaliteit beschreven, waaronder mestfraude. Lees verder

Vlaanderen: minder mest verwerkt en geëxporteerd

14 juli 2021

In Vlaanderen is vorig jaar 43,5 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geëxporteerd. Dat is in vergelijking met een jaar eerder 12,6 minder, zo blijkt uit cijfers van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM). Dat schrijft AgriHolland. Lees verder

Wachten op vergunning? Dan geen handhaving

13 juli 2021

Het verzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment te handhaven tegen veehouderijen die geen vergunning (Wet op natuurbescherming) hebben wordt door de provincie Gelderland niet ingewilligd. Dat meldt Omroep Gelderland. Lees verder

Stikstofdepositie berekenen op vaste afstandsgrens

13 juli 2021

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Bemesting aanpassen bij droogte

8 juli 2021

Beschikbare meststoffen goed benutten en een hoger N-bodemoverschot voorkomen. Dat is het doel van het advies van CBGV waarin gezegd wordt de bemesting aan te passen bij droogte. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Brantner breedstrooi-inrichting voor afschuifwagens

8 juli 2021

De Oostenrijkse fabrikant van aanhangers Brantner introduceert een opbouwbare  breedstrooi-inrichting voor op de Power-Push+ afschuifwagens. Lees verder

Handhaving mestbeleid bemoeilijkt door coronamaatregelen

6 juli 2021

De handhavind door de NVWA werd in 2020 bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Dat meldt minister Schouten aan de Tweede Kamer. Als gevolg daarvan zijn er minder processen verbaal opgemaakt dan een jaar eerder. Lees verder

Melkkoeien scheidden iets meer stikstof uit in 2020

1 juli 2021

Melkkoeien en jongvee scheidden in 2020 286,5 miljoen kg stikstof uit. Dat is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Lees verder