Onderwerp: Nieuws

Twence bouwt CO2-afvanginstallatie

13 mei 2022

De bouw van de CO2-afvanginstallatie van Twence in Hengelo is dinsdag 10 mei officieel begonnen. Twence werkt bij de realisatie samen met het Noorse bedrijf Aker Carbon Capture dat beschikt over een milieuvriendelijke CO2-afvangtechnologie. Lees verder

Bemest op z’n best: ideeën gezocht

9 mei 2022

Heb je een idee dat bij kan dragen aan de reductie van ammoniakemissie bij het uitrijden van mest? Dien dit idee dan nu in. Bemest op z’n Best helpt indieners van kansrijke ideeën bij de toetsing en doorontwikkeling van hun innovatie. Lees verder

Hanskamp koetoilet vermindert ammoniakemissie met 30 tot 40 procent

2 mei 2022

Het koetoilet van Hanskamp vermindert de ammoniakemissie met 30 tot 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek op innovatiecentrum Dairy Campus. Lees verder

Naast mest ook restproducten in vergister Bio Energy

29 april 2022

Naast mest gaat Bio Energy Coevorden ook restproducten uit de voedsel- en vleesindustrie gebruiken om groen gas te produceren. Toen het bedrijf begon, was mest nog een van de belangrijkste bronnen. Lees verder

Subsidie voor hoogwaardige mestverwerking

26 april 2022

Ondernemers met plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen of die een bestaande installatie willen aanpassen kunnen bij deze investeringen aanspraak maken op subsidie van de overheid via de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking. De aanvraagperiode opent naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022. Lees verder

Magnesiumchloride verlaagt stikstofuitstoot

25 april 2022

Het bedrijf FarMin uit Gorredijk (Fr.) ziet kansen om de stikstofuitstoot van veehouderijbedrijven terug te dringen door magnesiumchloride door de mest te mengen. Dat meldt Omroep Fryslân. Lees verder

‘Nieuwe ammoniaklijst klopt weer niet’

21 april 2022

Minister van de Wal voor Natuur en Stikstof heeft deze week een nieuwe lijst van 100 bedrijven met de hoogste ammoniakemissie in Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een tweede versie nadat bij een eerder versie onjuiste emissiefactoren voor veehouderijstallen waren gebruikt. BoerBurgerBeweging heeft sterke aanwijzingen dat de cijfers in de gecorrigeerde lijst opnieuw niet kloppen. Lees verder

Nieuwe evaluatie Meststoffenwet in 2024

11 april 2022

De Meststoffenwet zal in 2024 opnieuw worden geëvalueerd. Via de evaluatie kan de effectiviteit van de wet- en regelgeving uit het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn vroegtijdig in beeld wordt gebracht. Lees verder

Bij mais geen mest op gescheurd meerjarig grasland

7 april 2022

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft de adviezen voor stikstofbemesting na het scheuren van grasland geactualiseerd. Bij het scheuren van oud grasland is het verstandig om geen drijfmest aan te wenden. De nalevering van de ondergewerkte zode is voldoende.  Lees verder

Pijpleiding voor biotmethaan

21 maart 2022

De Coöperatie IJskoud in de regio Denekamp heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een tien kilometer lange pijpleiding waardoor biomethaan wordt getransporteerd. Het gas wordt geproduceerd in biovergisters op zes melkveebedrijven. Lees verder