Onderwerp: Nieuws

Aanvoer nutriënten organische mest bepalen met nieuwe app

6 mei 2021

Eurofins Agro introduceert de rekentool ‘Mest is waardevol’. Met deze applicatie kunnen telers en veehouders uitrekenen hoeveel nutriënten ze op hun percelen uitrijden met organische mest. Lees verder

Lagere mestproductie door minder aanvoer van voer

4 mei 2021

Een groep van 25 vleesvarkenshouders, die het nieuwe Vitelia VC2.0 voerconcept hanteren, realiseren niet alleen opvallend goede technische resultaten, maar signaleren ook een tot 20 procent lagere mestproductie per vleesvarkensplaats. Dat meldt PigBusiness. Lees verder

Geen verplichte mestverwerking voor bedrijven met grond?

30 april 2021

De regering moet, in de verdere uitwerking van het nieuwe mestbeleid, een derde, privaat spoor opnemen waarin deels afzet op eigen grond en deels verwerking op basis van vraaggestuurde mestbewerking mogelijk blijft. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

85 procent reductie ammoniakemissie vleesvarkens mogelijk

29 april 2021

Er kan voldaan worden aan de Brabantse eis van 85 procent reductie van de ammoniakemissie bij biggen en vleesvarkens. Dat meldt Varkens.nl. Lees verder

Nulmeting van huidige Nederlandse mestsituatie

22 april 2021

De regering moet, vooruitlopend op de verdere uitwerking van een nieuw mestbeleid, een nulmeting uitwerken van de huidige situatie, en de Tweede Kamer bij het eerstvolgende informatiemoment informeren over de concrete invulling daarvan. Dat meldt AgriHolland. Een motie van VVD, … Lees verder

Kalk helpt bij terugwinnen stikstof en fosfaat uit digestaat

20 april 2021

HoSt heeft in samenwerking met Hogeschool Saxion drie jaar onderzoek gedaan naar een methode om vanuit digestaat mineralen terug te winnen. Uit het onderzoek blijkt dat dat met behulp van kalk mogelijk is. Lees verder

Derogatie na 2022 niet vanzelfsprekend

12 april 2021

De derogatie die Nederland heeft om meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest te mogen uitrijden op grasland, is voor de periode vanaf 2022 niet vanzelfsprekend. Dat meldt minister Schouten aan de Tweede Kamer. Lees verder

De Marke experimenteert met verdunde mest

7 april 2021

De Marke, het agro-innovatiecentrum in het Gelders Hengelo, heeft geëxperimenteerd met het uirijden van verdunde mest. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Record Vulkan stalmeststrooier met conische bak

7 april 2021

De Belgische fabrikant Record heeft de Vulkan Evo++ stalmeststrooiers onder handen genomen. De wagens hebben nu een conische vorm waardoor de stalmest sneller en egaler naar de verdeelwalsen gebracht kan worden. Lees verder

Export dierlijke mest licht gedaald

5 april 2021

In 2020 werd er 3,1 miljoen ton mest vanuit Nederland geëxporteerd. Dat is minder dan een jaar eerder. De meeste geëxporteerde mest gaat als mengmest naar het buitenland. Lees verder