Onderwerp: Nieuws

Onderzoek naar effect mestadditieven op ammoniakemissie

27 september 2023

Het ministerie van LNV heeft een kennisvraag uitgezet naar ‘ammoniakemissiereductie door inzet van mestadditieven’ waarin ook de effecten op de methaanemissies mee worden genomen. Lees verder

Wat zit er in die mest?

22 september 2023

Mest is misschien wel het meest besproken onderwerp op het boerenerf. Nu de R weer in de maand zit, zal een lange periode geen dierlijke mest uitgereden worden op het land. Wel is er tijd om na te denken over praktische maatregelen en andere keuzes voor volgend jaar. Met het verder afbouwen van derogatie en andere wet- en regelgeving wordt de vraag ‘wat zit er in die mest?’ steeds actueler. Daarover schrijft VKON. Lees verder

Shell en Engie kopen vergister voor groen gas productie

2 augustus 2023

Engie en Shell hebben een mestvergister van een pluimveehouder in Tzummarum gekocht. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De installatie produceert nu nog elektriciteit, maar in de toekomst wordt dat groen gas. Lees verder

Slibextract terug in de kringloop

24 juli 2023

Slibextract afkomstig van FrieslandCampina wordt in Haarlo in de Gelderse Achterhoek ingezet als fosfaatmeststof. Daarover schrijft Melkveebedrijf.nl. Lees verder

Varkens gered uit mestput

24 juli 2023

De brandweer heeft vorige week achttien varkens uit een mestput op een boerderij tussen Espel en Emmeloord gered. De varkens waren in een gat gevallen. Lees verder

Onderzoek naar fraude met co-vergisters

20 juli 2023

De NVWA heeft op dinsdag 18 juli 2 woningen en 4 mestverwerkende bedrijven in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen doorzocht. Dat gebeurde in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met co-vergisters. Lees verder

Stimulans voor groen gas uit mest

19 juli 2023

Met de uitwerking van bijmengverplichting van groen gas wordt een extra stimulans gerealiseerd. Dat meldt AgriHolland. In een brief gaat minister Jetten in op CO2-sturing in de keten. Lees verder

Cumela vraagt verhoging gebruiksruimte voor stikstof

17 juli 2023

Om de aanvoer van organische stof naar de akkerbouw op peil te houden heeft Cumela demissionair minister Adema gevraagd om de gebruiksruimte voor stikstof te verhogen. Met de verhoging zouden akkerbouwers maximaal gebruik kunnen maken van dierlijke mest. Bovendien kan het de druk op de mestmarkt, die is ontstaan door de verlaging van de derogatie en de invoering van bufferstroken, verminderen. Lees verder

Kunststof mesttanks van Euromilk

13 juli 2023

De Poolse machinebouwer Euromilk presenteert een nieuwe serie kunststof mesttanks. De zogeheten Birtugan mesttank is er met een inhoud van 16,5, 18,5, 20,5 en 27 kuub. Lees verder

Derogatie-areaal met 5 procent afgenomen

11 juli 2023

In 2022 werd er in Nederland in totaal door 15.385 bedrijven een derogatievergunning aangevraagd om onder voorwaarden extra dierlijke mest op grasland te mogen uitrijden. Lees verder