Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Nieuwe meststof voor mais

27 februari 2018

ForFarmers en meststoffengroothandel Triferto hebben een nieuwe meststof voor de maisteelt ontwikkeld. Dat meldt Veeteelt. De stikstof uit deze meststof komt geleidelijk vrij en de beschikbaarheid sluit daardoor beter aan bij de behoefte van het gewas. Dat stellen de ontwikkelaars. Lees verder

Nieuw rassen van groenbemesters in Aanbevelende Rassenlijst

1 juni 2017

Er worden twee rassen van gele mosterd opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin Plantum, LTO-Nederland en de Brancheorganisatie Akkerbouw samenwerken. De nieuwe rassen betreffen de gele mosterdrassen Floraine en Panter, beide afkomstig van kweker Joordens Zaden uit Kessel. Lees verder

Meer stikstof op maisland bij toepassing rijenbemesting

21 april 2017

Op maisland op zand- en lössgrond in de provincies Noord-Brabant en Limburg mag 25 kilo extra stikstof voor alle meststoffen gebruikt worden als rijenbemesting wordt toegepast. Lees verder

Bemesting sterk van invloed op graskwaliteit

20 april 2017

Het tijdstip van de voorjaarsbemesting bepaalt momenteel sterk de kwaliteit van het (weide)gras. Dat meldt Veeteelt. Lees verder

‘Meer gras telen past in nieuwe mestwetgeving’

25 april 2016

Bedrijven die willen uitbreiden en meer fosfaat produceren dan ze op het bedrijf kunnen plaatsen, moeten in de nieuwe Mestveewet bij groei aantonen dat ze de extra fosfaatproductie deels op het eigen land kunnen plaatsen. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Grondaankoop … Lees verder

Latere zaai vanggewas nu melden bij RVO

12 oktober 2015

Boeren die na 30 september een vanggewas hebben ingezaaid, moeten dat uiterlijk komende woensdag melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Uitstel inzaaidatum vanggewassen alleen bij meer dan 100 millimeter regen

5 oktober 2015

Landbouwers in regio’s waar in september meer dan 100 millimeter neerslag is gevallen kunnen in aanmerking komen voor uitstel van de inzaaidatum tot 15 oktober. Ook landbouwers buiten deze regio’s die met onafhankelijke informatie aan kunnen tonen dat op de locatie van hun percelen ook aanzienlijk meer neerslag is gevallen dan normaal kunnen aanspraak maken op deze voorziening. Lees verder

Tot 15 oktober vanggewassen inzaaien

1 oktober 2015

De uiterste inzaaidatum van vanggewassen wordt uitgesteld tot 15 oktober. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft daarvoor toestemming gekregen van de Europese Commissie. Lees verder

Betere stikstofbenutting, betere score voerkosten

15 juni 2015

Bedrijven met een betere stikstofbenutting in de bodem scoren beter in de voerkosten en dat levert per bedrijven duizenden euro’s op. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij over het praktijknetwerk Wijzer met Kringloop. Lees verder

‘Betere mais met drijfmest in de rij’

12 februari 2015

‘Drijfmest in de rij geeft een hogere benutting van stikstof en fosfaat’. Dat zegt Albert-Jan Bos van DLV Rundveeadvies tijdens de themamiddag snijmais, georganiseerd door commissie bemesting grasland en voedergewassen. Ook zegt Bos dat de drogestofbrengst bij mest in de rij hoger dan bij volleveldstoepassing. Lees verder