Mest uitrijden op bouwland tot en met 15 september

Mest mag op bouwland dit jaar tot en met 15 september worden uitgereden. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in overeenstemming met staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu besloten.

Het besluit hangt samen met het ongebruikelijk koude en natte voorjaar van 2013. Tweede Kamerlid Lodders (VVD) heeft om verlenging van de uitrijperiode gevraagd.

Deze langere uitrijperiode kan benut worden, op voorwaarde dat een groenbemester ingezaaid wordt.

Het uitrijden van mest is toegestaan van de vroege lente tot de late zomer. De reden hiervoor is dat voedingsstoffen uit mest alleen tijdens het groeiseizoen en als er gewas op het land staat door dit gewas kunnen worden opgenomen. De uitrijperiode voor drijfmest op bouwland loopt normaal tot en met 31 augustus als er uiterlijk op die datum een groenbemester is ingezaaid of aansluitend bloembollen worden aangeplant. Die periode wordt nu twee weken verlengd om boeren tegemoet te komen die het niet lukt om vóór 1 september zowel te oogsten als een groenbemester in te zaaien. Door deze inzaai als voorwaarde te stellen, wordt het uitspoelen van stikstof uit de bodem grotendeels voorkomen.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: