Dijksma niet optimistisch over behoud derogatie

Het verkrijgen van een nieuwe derogatie van de Europese Commissie om ook na 2017 jaarlijks meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest op grasland te mogen uitrijden is nog lang geen gelopen koers.   Dat meldt Boerderij Vandaag.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu liet dat op 5 oktober weten in een debat met de Tweede Kamer. Binnen het directoraat-generaal voor milieu van de Europese Commissie is het wantrouwen richting Nederland groot, zo maakte Dijksma duidelijk. Het Nederlandse pleidooi wordt al snel gezien als een poging om de mestproductie verder te opvoeren, terwijl er het idee bestaat dat Nederland het mestprobleem nog niet onder controle heeft.

Dijksma en haar collega Van Dam van Economische Zaken spraken over het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn met de Europees Commissarissen Hogan van Landbouw, Vella van Milieu en vicevoorzitter Šefčovič. Vervolgens hebben de bewindslieden de Nederlandse zaak ook nog in een brief aan de Europese Commissie bepleit. Daarin dringen zij ook aan op de erkenning van het mineralenconcentraat uit mestverwerking als kunstmestvervanger. Deze erkenning kan het gemakkelijker maken om te voldoen aan de voorwaarden voor derogatie. Dijksma en Van Dam zien behoud van de derogatie als een heel belangrijk punt. “Ik kan niet beloven dat het geregeld wordt”, aldus Dijksma. “Het is een van de meest hardnekkige dossiers waar ik als bewindspersoon mee te maken heb gehad.” (Boerderij Vandaag / AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: