POV: informatie over boetes voor overtreden Meststoffenwet

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) ijvert voor een eerlijk, rechtvaardig en betrouwbaar mestbeleid. Deze strijd werd ingezet door de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) door middel van een juridische procedure. Daarover bericht AgriHolland.

Deze procedure is nog niet afgerond. Naar verwachting zal er eind oktober een uitspraak volgen over de Minas-heffingen. De POV zou graag inzicht hebben in betaalde boetes in het kader van de Meststoffenwet, de boetes die momenteel nog openstaan en de nieuw opgelegde boetes en hoopt dat varkenshouders hun informatie willen delen.

In december 2018 was er de uitspraak over de Minas-boetes van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het boetebedrag werd voor veel varkensbedrijven fors teruggebracht tot redelijkere proporties en soms ging de boete helemaal van tafel.

De POV wil graag inzicht hebben in boetes die varkenshouders hebben betaald, boetes die momenteel nog openstaan en de nieuw opgelegde boetes en hoopt dat varkenshouders die informatie willen delen. Dit in verband met het onderzoeken van de mogelijkheden om een schadevergoeding te vorderen. Er zal zeer vertrouwelijk met informatie worden omgegaan. De POV is met name geïnteresseerd in:

  • De hoogte van de boete;
  • De reden waarvoor de boete is opgelegd;
  • De status van de procedure;
  • Het verloop van de communicatie met RVO.nl over de boete.

Ook is de POV op zoek naar informatie over boetes, die recent zijn opgelegd. Mogelijk kunnen deze gebruikt worden voor het vorderen van een schadevergoeding. Informatie kan worden gedeeld via het invullen van een formulier op de website van de POV.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: