Gezocht: Pluimveehouders voor boerenpanel herbezinning mestbeleid

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders is op zoek naar pluimveehouders voor een panel dat bestaat uit pluimveehouders uit zowel gangbare als biologische bedrijven. Doel van het panel is mee te denken over het mestbeleid. Dat meldt Pluimveeweb.

Volgens de NVP gaat het om een brede insteek van alle facetten van het mestbeleid, van gebruiksnormen tot aan verwerking, administratieve zaken als fraude en bemonstering.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is bezig met de herziening van het mestbeleid, waar verschillende stakeholders bij betrokken worden. Een vervolgstap op de startbijeenkomsten is het vormen van een boerenpanel. Nog niet bekend is om hoeveel bijeenkomsten het gaat, de locatie zal in het midden van Nederland zijn. Pluimveehouders die deel willen nemen en aan de basis willen staan van het nieuwe mestbeleid kunnen zich opgeven via a.denherder@nvpluimveehouders.nl.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: