‘KunstMest 4.0’ gepresenteerd

In Den Haag heeft Meststoffen Nederland de visie KunstMest 4.0 gepresenteerd. Dat meldt Nieuwe Oogst. De belangenorganisatie voor mestdistributeurs en producenten beoogt een meer circulaire benadering van bemesting.

Volgens Meststoffen Nederland vereist een circulaire benadering een zorgvuldig en gecombineerd gebruik van onbewerkte organische mest aangevuld met hoogwaardige meststoffen.

Voorzitter Anthony Zanelli van Meststoffen Nederland vindt dat er door de beleidsmakers een onnodige tegenstelling wordt gecreëerd tussen organische mest en kunstmest. De organisatie pleit voor ruimte in de regelgeving voor het geven van een basisbemesting met onbewerkte organische mest en op maat aanvulling met hoogwaardige bewerkte meststoffen waarvan de oorsprong ook organische mest zou kunnen zijn. (AgriHolland / Nieuwe Oogst)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: