Extra controles tijdens uitrijden mest

Vanaf zondag 16 februari mag weer drijfmest uitgereden worden op bouw- en grasland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangekondigd de komende weken extra inspecties uit te gaan voeren om te controleren of de regels bij het uitrijden goed worden nageleefd. Dat meldt AgriHolland.

Bij overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt en dat kan leiden tot een korting op de betaling van subsidies uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Bij het gebruik van een sleepvoetbemester moet kunnen worden aangetoond dat de geïnjecteerde mest voldoende met water verdund is. Boeren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij bij een inspectie direct duidelijk kunnen maken hoeveel water er aan de mest is toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een pomp waarop de hoeveelheid toegevoegd water afgelezen kan worden.

Wanneer er vaste mest of zuiveringsslib op bouwland wordt uitgereden moet dat in maximaal 2 direct opeenvolgende werkgangen worden gedaan en moet de mest direct worden ondergewerkt. Vloeibare mest moet emissiearm worden uitgereden met een bemester die volledig tot de grond gesloten is en die de mest in de grond injecteert of vermengt. Naast de datum van uitrijden en de gebruikte technieken controleren inspecteurs van de NVWA ook of aan de andere verplichtingen is voldaan. Bijvoorbeeld de regels voor vervoersbewijzen, wegen, monstername en AGR-GPS.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: