Plaatsingruimte mest in 2018 lag op 88 procent

In 2018 is er landelijk 88 procent van de plaatsingsruimte voor fosfaat benut. Voor stikstof is de benuttingsgraad 95 procent. Daarmee behaalt de veehouderij sector haar wettelijke verplichtingen. Dat meldt PigBusiness.

Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest ligt in 2018 in vijf van de veertien gebieden echter boven de berekende plaatsingsruimte volgens de gebruiksnorm. Voor fosfaat is dit het geval in twee van de veertien gebieden. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Compendium voor de Leefomgeving

In 2018 is er per hectare landbouwgrond gemiddeld 205 kg stikstof uit dierlijke mest gebruikt. De gemiddelde stikstofbemesting overschreed in vijf van de veertien landbouwgebiedsgroepen de berekende plaatsingsruimte voor dierlijke mest volgens de gebruiksnormen voor stikstof. Dat zijn Zuidoost Nederland (121 procent en hoger); de Veluwe, Betuwe, Oost-Nederland, Drenthe en Groene Hart (alleen tussen 101- 120 procent).Vanaf 2006 gelden er voor stikstof uit dierlijke mest afzonderlijke gebruiksnormen in kg stikstof per hectare landbouwgrond op basis van de Nitraatrichtlijn. De landelijke benutting van de plaatsingsruimte bedroeg vanaf dat jaar ongeveer 90 tot 95 procent. In 2018 is de benuttingsgraad 95 procent.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: